7.5 C
Istanbul, TR
Pazar, 24 Mart 2019 22:41
Etiketler Yönetici

Etiket: yönetici

CFO Görev Tanımı?

CFO (Chief Financial Officer); mali işler süreçlerinden birinci derece sorumlu üst düzey yönetici olarak kurumun tepe yöneticisi ve organlarına raporlama yapan kişilerdir. Finansal işlerden sorumlu...

Site ve Binaların Ortak Kullanım Alanlarının Kiralanması Sonucu Kiracıların Tahliyesi Hangi...

Site ve binaların ortak kullanım alanları (kapıcı dairesi, müştemilat vb.) gibi yerler site ve bina sakinleri tarafından izin verildiği sürece kiralanabilir. Elde edilecek kira...

Adi ortaklık nasıl sona erer?

Adi ortaklık nasıl sona erer?  Ortaklığın sona ermesi Sona erme sebepleri Genel olarak ortaklık, aşağıdaki durumlarda sona erer: Ortaklık sözleşmesinde öngörülen amacın gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin imkânsız...

Adi ortaklık ortaklarının sorumlulukları nedir?

Adi ortaklık ortaklarının sorumlulukları nedir? 1- Ortakların üçüncü kişilerle ilişkisi ve Temsil Kendi adına ve ortaklık hesabına bir üçüncü kişi ile işlemde bulunan ortak, bu...

Adi ortaklıktan çıkma nasıl olur?

Adi ortaklıktan çıkma nasıl olur? 1-Yeni ortak alımı ve alt katılım Ortaklığa, yeni bir ortak alınması, bütün ortakların rızasına bağlıdır. Ortaklardan biri tek taraflı olarak bir üçüncü...

İş Akdi Feshedilen Üst Düzey Yöneticilere Rekabet Yasağı Çerçevesinde Yapılan Ödemeler...

(GİB – ÖZELGE) Konu: İşten çıkarılan üst düzey yöneticilere rekabet yasağı adıyla yapılan ödemelerden vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı ve söz konusu ödemelerin kurum kazancından indirilip...

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair...

12 Ocak 2019 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30653 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 21/6/2018 tarihli ve 30455 sayılı Resmî...

LTD. ŞTİ. Müdürleri Kim Tarafından Görevden Alınabilir?

1- LTD.ŞTİ. MÜDÜRLERİNİN TEMSİL YETKİSİ KAPSAMINDA NELER VARDIR? 1.1- Müdürlerin temsil yetkilerinin kapsamına, yetkinin sınırlandırılmasına, imzaya yetkili olanların belirlenmesine, imza şekli ile bunların tescil ve...

Haksız Rekabet Nedeniyle Ödenen Tazminatlar Gider Olarak Kaydedilebilir mi?

(ÖZELGE) Konu: Haksız rekabet ve markaya tecavüze ilişkin ödenen tazminatın ve arabuluculuk ücretinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk. İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketiniz ile …….....

Kira Sertifikası ihracından doğan kazançlar için Kurumlar Vergisi ödenir mi?

Kira Sertifikası ihracından doğan kazançlar için Kurumlar Vergisi ödenir mi? 5.16. Kira sertifikası ihracı amacıyla her türlü varlık ve hakların satışından doğan kazançlarda istisna uygulaması 6728...