Ana sayfa Muhasebe Alıcı firma aleyhine oluşan kur farkına ait fatura hangi hesaba kaydedilir?

  Alıcı firma aleyhine oluşan kur farkına ait fatura hangi hesaba kaydedilir?

  85
  0

  İhracat işi yapan müşterim almış olduğu ürünleri alıp ihraç etmektedir. Bu ürünler ve ödemeler dolar olarak gerçekleşmektedir. Satıcı firma aleyhimize oluşan kur farkından dolayı Kur farkı faturası kesmiştir. Bu faturayı 656 hesabına aldım doğru mudur? Ayrıca bu faturaya karşılık finansman gideri kısıtlamasına tabi midir.?

  656 hesap kullanılır ve bunun için finansman gider kısıtlaması hesaplanır.


  Kur farkı faturası geçmiş tarihli olarak düzenlenebilir mi?

  Kur farkı faturası; Farkın oluştuğu tarih itibari ile düzenlenir.


  Dövizli mal alışı yapıyoruz. Karşılığında dövizli fatura veriyoruz. Faturayı kesme tarihi ile çek verme tarihi farklı orda oluşan bir kur farkına fatura düzenleniyor. Asıl sormak istediğim çeki ödeme tarihinde oluşan kur farkına bir fatura kesilecek mi firmaya yada 646-646 yapıp kur farkını kayıtlara almalıyız?

  Lehine kur kur farkı oluşan alıcı veya satıcı fatura düzenleyecektir. 

  Faturada % 18 KDV hesaplanacaktır. Fark için 646 veya 656 hesaplar kullanılır.


  60 no.lu KDV Sirküleri 

  4.5. Yurt İçi Teslimler ile İhraç Kayıtlı Teslimlerde Oluşan Kur Farkları

  KDV Kanununun 26 ncı maddesinde, bedelin döviz ile hesaplanması halinde dövizin, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur üzerinden Türk parasına çevrileceği hüküm altına alınmıştır.

  Konu ile ilgili 105 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin E bölümünde açıklama yapılmıştır.

  4.5.1. Yurt içinde KDV uygulanmak suretiyle teslim edilen mallara ilişkin olarak,

  – KDV dahil toplam bedelin dövize endeksli olarak belirlenmesi durumunda vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarih ile ödeme tarihi arasında ortaya çıkan kur farkı bedeline iç yüzde oranı uygulanarak,

  – Dövize endeksli toplam bedele KDV’nin dahil edilmemesi durumunda vergiyi doğuran olay ile ödeme tarihi arasında ortaya çıkan kur farkları üzerinden lehine kur farkı ortaya çıkan mükellef tarafından düzenlenecek faturada KDV hesaplanması ve kur farkının ortaya çıktığı dönemde her iki mükellef tarafından genel esaslar çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir.

  4.5.2. KDV Kanununun 11/1-c maddesi hükmü gereğince tecil-terkin uygulanmak suretiyle teslim edilen mallara ait bedelin dövize endeksli olarak belirlenmesi durumunda, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarih ile ödeme tarihi arasında ihracatçı lehine ortaya çıkan kur farkları için ihracatçı tarafından düzenlenecek faturada KDV hesaplanarak beyan edilmesi gerekmektedir. Söz konusu KDV imalatçı tarafından genel esaslara göre indirim konusu yapılabilecektir. İmalatçı lehine kur farkı ortaya çıkması halinde 25 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin D bölümüne göre işlem yapılması gerekmektedir.


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here