Ana sayfa Mevzuat 10 Şubat 2019 Tarihli ve 30682 Sayılı Resmi Gazete

10 Şubat 2019 Tarihli ve 30682 Sayılı Resmi Gazete

597
0

10 Şubat 2019 Tarihli ve 30682 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT
ÖNCEKİ SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

––  Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği


TEBLİĞ

––  Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/11)


İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here