Ana sayfa Vergi Zorunlu olarak asılan eczane levhası için ilan vergisi ödenir mi?

Zorunlu olarak asılan eczane levhası için ilan vergisi ödenir mi?

Zorunlu olarak asılan eczane levhası için ilan vergisi ödenir mi?

114
0

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik uyarınca eczane cephesinde bulunan “E” logolu ışıklı levhaların kanunen zorunlu olduğu belirtilerek, ilan ve reklam vergisinden muaf tutulduğundan bahisle, aynı Yönetmelik uyarınca kanunen zorunlu olan eczane ışıklı levhalarından ilan ve reklam vergisi alınıp alınmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Bilindiği üzere, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12 nci maddesinde, belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklamın, ilan ve reklam vergisine tabi olduğu; 13 üncü maddesinde de, ilan ve reklam vergisi mükellefinin, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişiler olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun “İstisna ve Muaflıklar” başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde, gerçek veya tüzel kişilere ait işyerlerinin içine veya dışına asılan iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ve alanı 1/2 metrekareyi aşmayan ışıksız levhalardan ilan ve reklam vergisinin aranılmayacağı, ancak alanı 1/2 metrekareyi aşan levhaların aşan kısmı üzerinden vergiye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Ancak, eczanelerin dış cephesine zorunlu olarak asılan “E” logolu ışıklı levhalardan, ilan ve reklam niteliğinde olmamaları ve kamuoyunu bilgilendirme amacı taşımaları nedeniyle, ilan ve reklam vergisi aranılmamaktadır.

Diğer taraftan, 2464 sayılı Kanunda standart eczane levhalarından ilan ve reklam vergisinin aranılmayacağına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığından, bu levhalardan ilan ve reklam vergisinin aranılması gerekmektedir. Dolayısıyla, eczanelerin içine veya dışına asılan, iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ve alanı 1/2 metrekareyi aşmayan ışıksız levhalardan ilan ve reklam vergisinin aranılmaması; bu nitelikteki ilan ve reklamların alanının 1/2 metrekareyi aşması durumunda ise aşan kısmı üzerinden ilan ve reklam vergisinin aranılması gerekir.


Kaynak: 03.08.2018, 97895701-175[2018/7.1-6]-E.722980, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here