Ana sayfa Muhasebe Yazar Kasa (Ökc) Günlük (Z) Raporlarını Gönderme Tercihinin Gib’na Bildirim Süresi

Yazar Kasa (Ökc) Günlük (Z) Raporlarını Gönderme Tercihinin Gib’na Bildirim Süresi

470
0

Yazar Kasa (Ökc) Günlük (Z) Raporlarını Gönderme Tercihinin Gib’na Bildirim Süresi

01.01.2019 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR
31 Ekim 2018 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı: 30581
TEBLİĞ
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 483)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SIRA NO: 502)
MADDE 1 – 30.09.2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve 5 inci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “01.10.2018” ibareleri “01.01.2019” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.


Kaynak:ISMMO
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here