Ana sayfa Vergi Yatırım teşviki ile alınan makinenin devrinde düzenlenecek faturada KDV hesaplanmalı mıdır?

  Yatırım teşviki ile alınan makinenin devrinde düzenlenecek faturada KDV hesaplanmalı mıdır?

  Tekstil artığı tiftiklerin imha hizmetinde KDV oranı

  106
  0

  Bir müşterimiz 2018 yılında yatırım teşvik kapsamında KDV’den muaf dar pus tüp sanfor makinesi almıştır. (Tekstil örme makinası) Fakat yatırım tamamlanamadığı için ödemediğimiz KDV’yi geriye dönük beyan etmemiz gerekmektedir. Fatura tarihi 31.03.2018 olan makinanın KDV oranı %18 midir?

  KDV oranları için Web sayfamızdaki mevzuat / pratik bilgilerde (vergi) bölümünde bulunan listelerden yararlanınız. 

  Bahsettiğiniz teslim için (I) (BİR) sayılı listede ise; % 1, (II) (İKİ) sayılı listede ise; % 8 her iki listede de yoksa genel oran olan % 18 uygulanır.

  KDV ORANLARI için… https://www.gib.gov.tr/node/108756

  Özelge: Tekstil artığı tiftiklerin imha hizmetinde KDV oranı

  T.C.

  UŞAK VALİLİĞİ

  Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

    İVEDİ
  Sayı : 52796708-130-3 04/07/2013
  Konu : Tekstil artığı tiftiklerin imha

  hizmetinde KDV oranı

   

   

               İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ilgili yasalar gereğince uygun koşullarda imha edilmesine aracılık etmek üzere, firmanız tarafından … Tekstil Organize Sanayi Bölgesindeki tekstil artığı tiftiklerin tekstilci firmalardan toplanacağı, toplanan tiftiklerin preslenerek imha edilmek üzere çimento fabrikasına verileceği belirterek söz konusu hizmetin KDV ye tabi olup olmadığı ve KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hakkında görüş talep edilmektedir.

               KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu hüküm altına alınmış, aynı Kanunun 4/1 inci maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu, bu işlemlerin; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği hükmüne yer verilmiştir.

               Bu çerçevede, gerek firmanız tarafından tekstil firmalarına verilen tekstil artığı tiftiklerin tekstilci firmalardan toplanması, gerekse çimento üreten firmalar tarafından firmanıza verilen söz konusu atıkların yakılmak suretiyle imhası hizmeti, temizlik hizmetleri kapsamında genel oranda (%18) KDV’ye tabi tutulacaktır.

               Öte yandan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2) bölümünde; kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere; KDV mükellefleri ile KDV mükellefiyeti bulunup bulunmadığına bakılmaksızın Tebliğin (3.1.2/b) ayrımında sayılan idare, kurum ve kuruluşlar (belirlenmiş alıcılar) sorumlu tutulmuş, Tebliğin (3.2.) ve (3.3) bölümlerinde tevkifat uygulanacak işlemler (hizmet ve teslimler) sayılmış, KDVK-63/2012-3 no.lu KDV Sirküleri ile değişik KDVK-60/2011-1 no.lu KDV Sirkülerinde ise tevkifat uygulaması hakkında açıklamalara ve örneklere yer verilmiştir.

               Tebliğin “(3.2.10) Temizlik, Çevre Ve Bahçe Bakım Hizmetleri” bölümünde; Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanların Tebliğin (3.2.10.2.) bölümünde belirtilen temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti alımlarında, alıcılar tarafından (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı açıklanmış, (3.2.10.2.) bölümünde ise “temizlik hizmetleri sektörünün yaygın olarak sunduğu hizmetlerin; bina temizliği, sokak temizliği, sağlık kuruluşlarının hijyenik temizliği ve hastane atıklarının toplanması ve imhası, çöp toplama ve toplanan çöplerin imhası, park ve bahçeler ile mezarlık alanlarının temizliği, haşere mücadelesi, demiryolu ve kara nakil vasıtalarının temizliği ve benzeri işlerden oluştuğu ve bu işlerin tevkifat uygulaması kapsamında olduğu ifade edilmiştir.

               Buna göre, firmanızın tekstil firmalarına verdiği tekstil artığı tiftiklerin tekstilci firmalardan toplanması şeklindeki hizmetler ile çimento üreten firmalarca firmanıza verilen söz konusu atıkların yakılmak suretiyle imhası hizmeti, “temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri” kapsamında değerlendirildiğinden hizmet bedeline ait KDV tutarı üzerinden 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tekstil firmalarının firmanızdan, firmanızın da çimento fabrikalarından (7/10) oranında KDV tevkifatı yapması gerekmektedir.    


  Kaynak: İsmmmo
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here