7.2 C
Istanbul
Pazartesi, 09 Aralık 2019 11:29
Ana sayfa Etiketler DEVİR

Etiket: DEVİR

Taşıma Senetleri anlaşmazlık durumunda kanıt olarak kullanılabilinir mi?

İki tarafça imzalanan taşıma senedi, taşıma sözleşmesinin yapıldığına, içeriğine ve eşyanın taşıyıcı tarafından teslim alındığına kanıt oluşturur. İki tarafça imzalanan taşıma senedi, eşyanın ve ambalajının,...

Taşıma Senedinde yazılı olması gerekenler nelerdir?

Taşıma senedi aşağıdaki kayıtları içerir:  Düzenlenme yeri ve tarihi Gönderenin adı, soyadı veya ticaret unvanı ve adresi Taşıyıcının adı, soyadı veya ticaret unvanı ve adresi ...

Taşıma Senedi Hangi Hallede Düzenlenir?

Taşıma senedi taraflardan birinin istemi üzerine düzenlenir. Senet üç özgün nüsha olarak hazırlanır ve gönderen tarafından imzalanır. Gönderen, taşıyıcının da taşıma senedini imzalamasını isteyebilir....

Şirket kayıtlarına devir olunan bir işletmenin kayıtlarında bulunan taşınmazın satışında istisnadan...

Konu: Ferdi işletmenin aktif ve pasifiyle A.Ş.'e devrinde taşınmaz satışı istisnası hk. …  Gerçek usulde gelir mükellefi olarak kayıtlı bir şahıs işletmesinin Türk Ticaret Kanununun...

Rehin cirosu ne demektir?

Rehin cirosu ne demektir? Ciro, “bedeli teminattır”, “bedeli rehindir” ibaresini veya rehnetmeyi belirten diğer herhangi bir kaydı içerirse, hamil, poliçeden doğan bütün hakları kullanabilir; fakat...

Tahsil cirosu ne demektir?

Tahsil cirosu ne demektir? Ciro, “bedeli tahsil içindir”, “vekâleten” veya bedelin başkası adına kabul edileceğini belirten bir şerhi ya da sadece vekil etmeyi ifade eden...

Poliçelerin cirolanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Poliçelerin cirolanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Cironun poliçe veya poliçeye bağlı olan ve “alonj” denilen bir kâğıt üzerine yazılması ve ciranta tarafından imzalanması gerekir. Lehine...

Düzenlenen poliçeler devir edilebilinir mi?

Düzenlenen poliçeler devir edilebilinir mi? Her poliçe açıkça emre yazılı olmasa da ciro ve zilyetliğin geçirilmesi yoluyla devredilebilir. Düzenleyen, poliçeye “emre yazılı değildir” ibaresini veya aynı...

Poliçede bulunması gereken unsurlar nelerdir?

Poliçede bulunması gereken unsurlar nelerdir? TTK’nın 671 inci maddede yazılı unsurlardan birini içermeyen senet ikinci ilâ dördüncü fıkralarda yazılı hâller dışında poliçe sayılmaz. Vadesi gösterilmeyen poliçenin...

Poliçenin düzenlenmesi ve şekli nasıl olmalıdır?

Poliçenin düzenlenmesi ve şekli nasıl olmalıdır? Poliçe; Senet metninde “poliçe” kelimesini, senet Türkçe’den başka bir dille yazılmışsa, o dilde poliçe karşılığı olarak kullanılan kelimeyi, Belirli...