Ana sayfa TTK Yabancı Sicile Kayıtlı Türk Gemilerinin İşlemleri Nasıl Yapılır?

  Yabancı Sicile Kayıtlı Türk Gemilerinin İşlemleri Nasıl Yapılır?

  1537
  0

  1- TİCARET GEMİSİNİN SİCİL TESCİLİ NE ZAMAN YAPILIR?
  Gemi, ancak malikin veya maliklerinden birinin istemi üzerine gemi siciline tescil olunur. İstem dilekçeyle yapılır.

  2- GEMİ TESCİL İSTEMİ İLE İLGİLİ HANGİ BİLGİLER BİLDİRİLMELİDİR?
  Tescil istemiyle birlikte aşağıdaki hususlar bildirilir;
  2.1- Geminin adı,
  2.2- Türü ve yapımında kullanılmış olan esas malzeme,
  2.3- Bağlama limanı,
  2.4- Belirlenmesi mümkünse, yapıldığı yer ve kızaktan indiği yıl,
  2.5- Resmî ölçme sonuçları ve makine gücü,
  2.6- Geminin maliki;
  2.6.1- Gerçek kişi ise, adı ve soyadı, T.C. kimlik numarası, varsa ticaret unvanı ve kayıtlı bulunduğu ticaret sicili müdürlüğü ile sicil numarası,
  2.6.2- Ticaret şirketi ise, şirketin türü, ticaret unvanı ve tescil olunduğu ticaret sicili müdürlüğü ile sicil numarası.
  2.6.3- Diğer tüzel kişilerden ise, adı ve merkezi,
  2.6.4- Donatma iştiraki ise, tacir sıfatına sahip olduğu takdirde ticaret unvanı ile paydaş donatanların ad ve soyadları, varsa T.C. kimlik numarası ile gemi paylarının miktarı ve varsa gemi müdürünün adı ve soyadı ve T.C. kimlik numarası,
  2.7- İktisap sebebi,
  2.8- Türk Bayrağını çekme hakkına esas oluşturan sebepler,
  2.9- TTK 955’inci maddenin üçüncü fıkrasında yazılı hâlde temsilcinin adı, soyadı, TC kimlik numarası ve adresi.

  ***TTK 960’ıncı maddenin birinci fıkrasının (c), (d), (f) ve (g) bentlerinde yazılı hususlarla makine gücüne ait beyanların doğruluğunun kuvvetle muhtemel olduğunun anlaşılması, bayrak çekme hakkının dayandığı olgularla ölçme sonuçlarının belgelenmesi zorunludur.

  ***Gemi yurt içinde henüz resmen ölçülmemiş ise, mesaha şahadetnamesi yerine geçmek üzere Türkiye dışında yapılmış ölçmeye ilişkin belgenin veya onaylı başka bir belgenin sunulması yeterlidir.

  ***Gemi tamamen veya kısmen yurt içinde yapılmışsa, yapı hâlindeki gemilere özgü sicilde kayıtlı bulunup bulunmadığına ilişkin yapım yeri sicil müdürlüğünden alınacak bir belgenin verilmesi zorunludur.

  3- YABANCI SİCİLE KAYITLI TÜRK GEMİLERİNİN SİCİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
  3.1-
  Daha önce yabancı bir gemi siciline kayıtlı bulunan bir Türk gemisinin, Türk Gemi Siciline kaydolabilmesi için artık yabancı gemi siciline kayıtlı olmadığını kuvvetle muhtemel gösteren belgelerin sicil müdürlüğüne sunulması gerekir.
  3.2- Tescili zorunlu bir gemi, yabancı bir gemi siciline kayıtlı ise malikinin bu kaydı sildirmesi ve durumu belgelendirmesi gerekir; imkansızlık halinde bundan vazgeçilebilir.

  Kaynak: Türk Ticaret Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here