Ana sayfa SGK Veraset yoluyla devir olan işletmelerde varisler ne kadar süre içerisinde SGK’ya bildirim...

  Veraset yoluyla devir olan işletmelerde varisler ne kadar süre içerisinde SGK’ya bildirim yapmak zorundadır?

  297
  0
  Ölüm ile intikal eden sgk kurumuna ait dosya numara değişmeden mirasçının ismine geçmiştir. İşyeri çalışmaya devam etmektedir. İşveren 15/12/2020 tarihinde covid-19 sebebiyle vefat etmiştir. Ölüm tarihine kadar olan günler ile ölüm tarihinde sonra (mirasçının devam etmesine ait) günlerin beyanı muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile nasıl beyan edilecektir? Aralık ayına ait günlerin prim ve vergileri ölüm tarihi ile intikal tarihinden sonra diye ayrılarak mı beyan edilecek yoksa intikal eden mirasçı tarafından tek beyan halinde mi yapılacaktır?

  Miras kalan bir işyeri, mirasçılar tarafından reddedilmeyip kabul edilmişse, çalışmakta olan işçilerin akdi bağları da intikal etmiş olacağından SGK’ya iş yeri bildirgesi verilmesi gerekecektir. 

  Gerçek kişi olan işverenin ölümü hâlinde mirasçıları tarafından ölüm tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde iş yerinin işlem gördüğü SGK’nın ilgili ünitesine verilmesi gerekmektedir. 

  İş yerinin bildirim (İş yeri bildirgesinin verilmesi) yükümlülüğü murisin ölüm tarihinden itibaren 3 aylık sürenin sonuna kadar SGK’ya verilebileceği gibi 3 aylık süre dolmadan herhangi bir gün verilebilecektir.


  Şirketin kendine yapmış olduğu fabrika inşaatı için sgk işçilikler (alt işveren dosyası dahil) kasım sonu dolmaktadır. Bu durumda ana dosyadan muh-sgk yı tahakkuk ettirmeden ilişiksizlik başvurusu yapabilir miyiz? Sadece personellerin çıkış işlemini yapmak yeterli midir?

  İnşaat ve taahhüt işlerinde işçilerin çıkış işleminin yapılmasıyla birlikte muh sgk yı tahakkuk ettirebilirsiniz.


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.