Ana sayfa Vergi Üretimi yapılan emtianın konsinye satış yöntemiyle ihracatında fatura ne zaman düzenlenir?

  Üretimi yapılan emtianın konsinye satış yöntemiyle ihracatında fatura ne zaman düzenlenir?

  ...yurt dışındaki müşterilerine üretim amaçlı gönderdiği ilk madde ve malzemenin kullanıldıkça faturasının düzenlenmesi şeklindeki işlemin konsinye işlemi olarak değerlendirilmesi mümkün olmadığından, ilk madde ve malzemenin yurt dışına gönderildiğine ilişkin gümrük beyannamesinin kapanma tarihini içine alan vergilendirme döneminde ihracat istisnası kapsamında beyan edilmesi gerekmektedir.

  87
  0

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

  Sayı

  :

  85373914-130[53.01.165]-123008

  18.10.2017

  Konu

  :

  Üretimi yapılan emtianın konsinye satış yöntemiyle ihracatı

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda; ihracat payınızı ve müşteri portföyünüzü artırmak amacıyla, yurt dışı müşterilerine konsinye satış yöntemiyle satış yapmak istediğiniz, teslimini yapacağınız ürünleri konsinye satış sözleşmesi yapacağınız müşterilerin üretiminde kullanarak, tarafınıza kullanıma ilişkin bilgi vereceği ve teslim faturasının düzenleneceği, üç ay içinde gerçekleşmeyen kullanımlar için konsinyatöre ürünün fatura edileceği belirtilerek, yapılacak bu türden teslimlerde belge düzeni ve kayıt nizamının nasıl olacağı, KDV iadesi yönünden nasıl bir işlem yapılacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

  VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN

  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde; fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmış olup, aynı Kanunun 231/5 inci maddesinde ise, faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

  Mezkûr Kanunun 230 uncu maddesinin birinci fıkrasının 5 numaralı bendinde, satılan malların alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurması gerektiği; malın, bir mükellefin birden çok işyeri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gerektiği hükme bağlanmıştır.

  Diğer taraftan konsinye işlemi bir işletmenin daha önceden tespit edilen bir fiyatla ya da günün koşullarına göre satılmak üzere diğer bir işletmeye mal gönderilmesi işlemidir. Bu bağlamda malı gönderen tüccar veya işletmeye konsinyatör, malı satmak üzere alan tüccar veya işletmeye konsinyi denilmektedir.

  Malın konsinyiye teslimi satıştan çok bir emanet işlemidir. Çünkü malın mülkiyeti, konsinyi tarafından satılıncaya kadar konsinyatör üzerinde kalmaktadır. Konsinyinin görevi malın satışına aracılık yapmaktır.

  Buna göre, üretim amaçlı ilk madde ve malzemenin kullanıldıkça firmanızın fatura düzenlemesi şeklindeki işlemin konsinye satış olarak kabul edilmesi mümkün bulunmamakta olup alıcısı tarafından üretimde kullanmak üzere gönderilen malların faturasının, malın teslim tarihinden itibaren azami yedi gün içerisinde düzenlenmesi gerekmektedir.

   

  KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN

  3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

  1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu,

  10/a maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile 10/d maddesinde de, komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda, malların alıcıya teslimi ile vergiyi doğuran olayın meydana geldiği,

  11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ile bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV den istisna olduğu,

  hüküm altına alınmıştır.

  Buna göre, Firmanızın yurt dışındaki müşterilerine üretim amaçlı gönderdiği ilk madde ve malzemenin kullanıldıkça faturasının düzenlenmesi şeklindeki işlemin konsinye işlemi olarak değerlendirilmesi mümkün olmadığından, ilk madde ve malzemenin yurt dışına gönderildiğine ilişkin gümrük beyannamesinin kapanma tarihini içine alan vergilendirme döneminde ihracat istisnası kapsamında beyan edilmesi gerekmektedir.

   


  Kaynak: GİB Özelge
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here