Ana sayfa Çalışma Hayatı Ücretsiz izine çıkartılan personeller iş sözleşmelerini noter kanalıyla fesih ederlerse işveren işten...

Ücretsiz izine çıkartılan personeller iş sözleşmelerini noter kanalıyla fesih ederlerse işveren işten çıkışlarını yapabilir mi?

26
0

30.04.2020 Tarihinde iş yerinin faaliyetinin durması nedeniyle işveren tüm işçileri 01.05.2020 Tarihinden itibaren ücretsiz izne çıkardı. Bu durum personele yazılı tebliğ edildi. Çalışanların bazıları bu tebliğden sonra notere gidip haklı nedenle (Maaşları geç almak) iş akdini fesih yaptı. Bazı personel fesih belgesinin bir örneğini işverene imza karşılığı 04.05 te teslim etti. Bazıları ise hiçbir belge teslim etmedi 07.05’ta postadan gelince işveren öğrendi. Personel ücretsiz izne çıkarıldığı için devamsızlık ve önceden fark etme söz konusu olamadı. Bu durumda bu çalışanların SGK’dan çıkışları 30.04 mü yoksa tebliğlerin yapıldığı tarihlerde (04.05 ve 07.05) mi yapılmalıdır? Ayrıca işçilerden iş sözleşmesini feshetmeyenlerin işten çıkışları şu an ki yasa nedeniyle 17.07 den sonra işveren tarafından fesih olarak yapılabilecektir. Ama şu an bu kişilere 18.07 de iş akdinin feshedileceğini bildirmek mümkün müdür?

İşveren bu işçileri nakdi ücret desteğine başvurmak için ücretsiz izne mi çıkardı?

İşveren nakdi ücret desteği ücretsiz izin hak kazanma koşullarını uygulayabilir.

a) 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,

b) Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

ç) SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak, koşullarını birlikte taşımaları ve işverenleri tarafından 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında gerekli bildirimin yapılması halinde, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır.

İşverenleri tarafından kısa çalışma başvurusunda bulunulan ve başvurunun kabul edilmesine karşın gerekli prim şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar, birinci fıkradaki koşulları taşımaları ve işverenleri tarafından ilgili dönem için eksik gün gerekçelerinin 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında verilen ücretsiz izin olarak güncellenmesi halinde, ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır.

15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamaları kaydıyla, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, işsiz kaldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır.

4447 sayılı Kanunun 50’nci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi doğrultusunda daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneği tekrar başlatılanlar, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, ödemenin bittiği tarihten itibaren nakdi ücret desteğine hak kazanır. İşçiler bunu kabul etmiyorlar ise nedenlerine göre; tebligatlara 6 işgünü içinde cevap yazılmalıdır.


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here