Ana sayfa Vergi Taşınmazlarının değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki artışı nasıl yapılacaktır?

Taşınmazlarının değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki artışı nasıl yapılacaktır?

892
0

7144 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen Geçici 31 inci madde uyarınca, bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden hesaplanması uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No : 500) yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.

7144 sayılı Kanun ile 213 sayılı vergi Usul Kanununa eklenen Geçici 31 inci madde ile bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerlerinin YİÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden hesaplanması uygulamasına ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Anılan madde kapsamında söz konusu metinde;
– Yeniden değerleme yapabilecek mükelleflerin kim olduğu,
– Yeniden değerlemeye tabi iktisadi kıymetlerin neler olduğu,
– Yeniden değerlemeye esas değerin nasıl tespit edileceği,
– Yeniden değerleme uygulamasının mükellefin isteğine bağlı olduğu ve zorunluluk arz etmediği,
– Yeniden değerlemenin hangi süreler arasında yapılabileceği,
– Yeniden değerlemenin nasıl yapılacağı,
– Yeniden değerleme sonucu ortaya çıkan değer artışının pasifte özel fonda gösterileceği ve % 5 oranında vergilendirileceği,
– Yeniden değerleme sonrası iktisadi kıymetin yeni değeri üzerinden amortismana tabi tutulacağı
açıklamalarına yer verilmektedir.


Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 500)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa, 16/5/2018 tarihli
ve 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesi ile
eklenen Geçici 31 inci madde uyarınca, bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerlerinin YİÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden hesaplanması uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bu Tebliğin amaç ve kapsamını teşkil etmektedir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No : 500) TASLAĞI için tıklayınız…

 


Kaynak: Gib 29.06.2018
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here