17.9 C
İstanbul
Cuma, 29 Mayıs 2020 16:52
Ana sayfa Etiketler Uyruklu

Etiket: uyruklu

25 Kodlu SGK eksik gün kodunun amacı nedir?

0
Suriyeli işçi çalıştırma kotası var mı? İkametgâhı olan Suriyeli işçilerde Beş yerli personele karşılık bir geçici koruma belgesi olanlarda 10’da 1 olan oran değişti...

Yabancı uyruklular için SGK Eksik gün nedenlerine 26-Kısmi istihdama izin verilen...

0
SGK DUYURU Konu: Kısmi Süreli Çalışmalarına İzin Verilen Yabancı Uyruklu Sigortalıların Eksik Gün Bildirimleri Bilindiği üzere, 18/3/2019 tarihli, 4331865 sayılı Genel Yazı gereğince e-Bildirge programlarında gerekli güncellemeler yapılmış ve yabancı...

Yabancı çalıştırmaya başlayanların süresinde ilgili mercilere bildirimde bulunmaması durumunda uygulanacak cezalar...

0
4817 sayılı kanun 18 inci maddeye göre bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için...

Yabancı çalışanların denetlenmesi hangi kurum tarafından yapılır?

0
4817 sayılı Kanun kapsamına giren yabancıların ve işverenlerin bu Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri Bakanlık iş müfettişleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri tarafından...

Yabancı çalışma izni başvuruları nereye yapılır?

0
Yabancılar ilk çalışma izni başvurularını bulundukları ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına yapar. Konsolosluk, bu başvuruları doğrudan Bakanlığa iletir. Bakanlık, ilgili mercilerin görüşlerini alarak 5 inci...

Yabancı çalıştırmaya başlayanların bildirim yükümlülüğü var mıdır?

0
Bağımsız çalışan yabancılar, çalışmaya başladıkları tarihten ve çalışmanın bitiminden itibaren, Yabancı çalıştıran işverenler yabancının çalışmaya başladığı tarihten, çalışma izninin verildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde...

Çalışma izni hangi hallerde süresi bitmeden geçerliliğini kayıp eder?

0
Çalışma izni, geçerlilik süresinin sona ermesi dışında; Yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınmış olması veya Türkiye’ye girişinin yasaklanması, Yabancının pasaportunun veya pasaport yerine...

Çalışma izni hangi hallerde iptal edilebilir?

0
Yabancının 4817 sayılı kanun 11. ve 13’üncü maddede sayılan sınırlamalara aykırı olarak çalışması veya 14’üncü maddede öngörülen hallerden birinin varlığının veya yabancının ya da...

Çalışma izni ve çalışma izni uzatımı hangi hallerde ret edilebilir?

0
Çalışma izni veya çalışma izninin uzatılması istemi; İş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler ve istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişikliklerinin çalışma izni...

Yıllık izinler, analık ve hastalık gibi izinler ile yurtdışında Altı ayı...

0
Yıllık izinler, iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık geçici iş göremezlik ödenekleri ile işsizlik sigortası ödeneği alınan süreler, kanuni çalışma süresine dâhil...