26.4 C
İstanbul
Cumartesi, 24 Temmuz 2021 15:06
Ana sayfa Etiketler Süresi

Etiket: süresi

Fiili Hizmet Süresi Zammına (FHSZ) Tabi Çalışmalar

0
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları uygulamasında, hesaplanan FHSZ, sigortalının; Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (1) ila (9), (11), (12), (15), (16), (17), (18) ve...

Varlık Barışının süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldı.

0
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun; - Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, Türkiye’ye getirilerek serbestçe tasarruf edilebilmesine veya...

9.6.2021 Tarihi İtibarıyla Dava Açma Süresi Geçmemiş veya İhtilaf Konusu Olan...

0
7- Hazine ve Maliye Bakanlığına Bağlı Tahsil Dairelerince Takibi Gereken ve Kanunun Yayımı Tarihi İtibarıyla Dava Açma Süresi Geçmemiş veya İhtilaf Konusu Olan Ecrimisil...

7326 Sayılı Kanunun Yayımı Tarihi İtibarıyla Dava Açma Süresi Geçmemiş veya...

0
14.6.2021 - 7326 Sayılı Kanun 1 Seri No.lu Tebliğ ... 6- Kanunun Yayımı Tarihi İtibarıyla Dava Açma Süresi Geçmemiş veya İhtilaf Konusu Olan İdari Para Cezaları 7326...

 Vergilendirme dönemi yıllık olan vergilerde, beyanname verme süresi 30/4/2021 tarihine (bu...

0
Yıllık beyanname ile beyan edilen gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetleri  Vergilendirme dönemi yıllık olan vergilerde, beyanname verme süresi 30/4/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar olan...

SGK Borcu için başvuru süresi, yeri, şekli ve taksit ödeme süreleri...

0
... 4) BAŞVURU SÜRESİ, YERİ, ŞEKLİ VE TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ 7326 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca; borçluların kapsama giren Kurum alacaklarını...

Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde Değişiklik...

0
11 Haziran 2021 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31508 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 27/9/2008 tarihli...

Yıllık İşletme Cetvellerinin Verilme Süresi 14 Haziran 2021 Tarihi Gün Sonuna...

0
Yıllık İşletme Cetvellerinin Verilme Süresi 14 Haziran 2021 Tarihi Gün Sonuna Kadar Uzatıldı Kaynak: TÜRMOB Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum,...

VUK’ya göre amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar.

0
Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Ayrılan Amortismanlar Amortisman ayırabilmek için amortismana tabi kıymetin işletmede 1 yıldan fazla kullanılması ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz...

KDV, Damga V. MuhSGK verilme ve ödeme süresi 28 Nisan, Ba-Bs...

0
Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri İle “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve E-Defterlerin/E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma...