9.9 C
İstanbul
Pazar, 26 Mart 2023 0:13
Ana sayfa Etiketler Pay sahipleri

Etiket: pay sahipleri

Anonim şirket pay devrinin vergisel açıdan yükümlülüğü var mıdır?

0
4 kişiden oluşan Anonim Şirket pay sahipleri bir bedel karşılığı paylarının tamamını devredecektir. Vergisel açıdan yükümlülüğü var mıdır?

Pay Alım Teklifi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı 01.02.2021

0
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) çeşitli maddelerinde değişiklik yapan 20.02.2020 tarihli ve 7222 sayılı “Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”...

A.Ş.lerde İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı Nasıl Yapılır?

0
A.Ş.LERDE İÇ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIRIMI NASIL YAPILIR? 1- Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrılmış ve belirli bir amaca özgülenmemiş yedek akçeler ile kanuni yedek...

A.Ş. Genel Kurul Çağrısı Ne Zaman ve Nasıl Yapılır?

0
1- A.Ş. GENEL KURUL ÇAĞRISI NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR? Genel kurul toplantıya, 1.1- Esas sözleşmede gösterilen şekilde, 1.2- Şirketin internet sitesinde, 1.3- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan...

A.Ş.lerde Sermaye Azaltımı Nasıl Yapılır?

0
1- A.Ş. SERMAYE AZALTIMI NASIL YAPILIR? 1.1- Bir anonim şirket sermayesini azaltarak, azaltılan kısmın yerine geçmek üzere bedelleri tamamen ödenecek yeni paylar çıkarmıyorsa, genel kurul,...

Genel Kurul Toplantı Nisapları Nelerdir?

0
1- GENEL KURUL TOPLANTI NİSAPLARI NELERDİR? 1.1- Genel kurullar, Kanunda veya esas sözleşmede, aksine daha ağır öngörülmüş bulunan haller hariç, sermayenin en az 1/4’nü karşılayan...

TTK’ya Göre “Hakim Şirket” Nedir?

0
1- TTK’YA GÖRE HÂKİM ŞİRKET NEDİR? Hâkim ve bağlı şirket; 1.1- Bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketinin, doğrudan veya dolaylı olarak, 1.1.1- Oy haklarının çoğunluğuna sahipse, 1.1.2-...

A.Ş. Genel Kurul Tutanağında Hangi Bilgiler Bulunur?

0
1- A.Ş. GENEL KURUL TUTANAĞINDA HANGİ BİLGİLER BULUNUR? 1.1- Tutanak, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, gruplarını, sayılarını, itibarî değerlerini, genel kurulda sorulan...

A.Ş.’lerde Yönetim Kurulu Toplantı Kararları Nasıl Alınır?

0
1- A.Ş.’LERDE YÖNETİM KURULU TOPLANTI KARARLARI NASIL ALINIR? 1.1- Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır...

Haklı Sebeplerin Varlığı Halinde Şirketin Feshi İstenebilir mi?

0
Haklı sebepler mevcut ise; 1- Sermayenin en az 1/10’unu, 2- Halka açık şirketlerde 1/20’ini temsil eden pay sahipleri şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden şirketin...