2.7 C
İstanbul
Salı, 31 Ocak 2023 23:31
Ana sayfa Etiketler Nispi

Etiket: nispi

Bitiş tarihi belirsiz olan sözleşmelerde damga vergisi nasıl hesaplanır? Damga vergisinin...

0
Sözleşmenin süre maddesi " Sürenin başlangıç tarihi .../.../.... olup sözleşme bitiş tarihi belirsizdir. Taraflar herhangi bir süreye bağlı olmaksızın dilediği zaman bir hafta öncesinden...

Garanti markası veya ortak marka teknik şartnamesinin amacı nedir?

0
Garanti markası veya ortak markanın tescili için markanın kullanımına ilişkin usul ve esasları gösteren teknik şartnamenin başvuruyla birlikte sunulması zorunludur. Garanti markası teknik şartnamesi; markanın...

Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı başvurusuna kimler başvuru yapabilir?

0
Aşağıda sayılanlar coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescil başvurusunda bulunma hakkına sahiptir: Üretici grupları. Ürün veya ürünün kaynaklandığı coğrafi alanla ilgili kamu kurum...

Garanti markası ve ortak marka nedir?

0
Garanti markası, marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir. Garanti markasının,...

Marka hakkına tecavüz sayılan haller nelerdir ve cezaları nelerdir?

0
Aşağıdaki fiiller marka hakkına tecavüz sayılır: Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7 nci maddede belirtilen biçimlerde kullanmak Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya...

Hangi hallerde marka hakkı sona erer?

0
Aşağıdaki hâllerde marka hakkı sona erer: Koruma süresinin dolması ve markanın süresi içinde yenilenmemesi. Marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi. Marka hakkının sona ermesi, sona erme...

Marka hakkı hangi hallerde iptal edilir, kimler iptal talebinde bulunabilir?

0
Aşağıdaki hâllerde talep üzerine Kurum tarafından markanın iptaline karar verilir: 6769 sayılı kanunun9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hâllerin mevcut olması, Marka sahibinin fiillerinin...

Markanın tescili, koruma süresi ve yenilemesi ne kadar süreyle yapılır?

0
Başvurusu eksiksiz yapılmış veya eksiklikleri giderilmiş, 6769 sayılı kanunun16 ncı madde uyarınca incelenmiş, yayımlanmış, hakkında itiraz yapılmamış veya yapılan itirazların tümü nihai olarak reddedilmiş...

İtiraz edilen bir markanın incelemesi nasıl yapılır?

0
Kurum, başvuru sahibinden itirazlara ilişkin görüşlerini süresi içinde bildirmesini ister. Kurum gerekli gördüğü takdirde taraflardan ek bilgi ve belge sunmalarını isteyebilir. Görüşlerin veya istenilen...

Tescil edilen markaya itiraz edebilir miyiz?

0
Bültende yayımlanmış bir marka başvurusunun, 6769 sayılı kanunun 5’inci veya 6’ncı maddelere göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayımından...