Ana sayfa Vergi Ramazan ayında personele verilen erzak kolileri ücret bordrosuna eklenir mi?

Ramazan ayında personele verilen erzak kolileri ücret bordrosuna eklenir mi?

19
0

Şirket çalışanlarına verilen ramazan kolileri bedelsiz ürün olarak verilebilir mi?

Bedelsiz ürün diye bir işlem olmaz.

Personele yapılan ayni yardımlar personelin eline geçen net ücret olduğundan brütleştirilerek gelir vergisi hesaplanır.

Bu bedel net ücret ödemesi kabul edilir ve istisna kapsamında olmadığı için brüt tutarı üzerinden gelir vergisine tabi tutulur.

Vergilendirme erzak harcamasının KDV’li bedeli net ücret gibi dikkate alınıp, brütleştirilmek ve brütleştirilen tutar üzerinden de gelir vergisi ve damga vergisi kesintisine tabi tutulduktan sonra gider yazılması gerekmektedir.

Gelir vergisi hesaplanırken yardımın brüt tutarının, personelin ilgili aya ait diğer ücretinin gelir vergisi matrahına dâhil edilerek gelir vergisi hesaplanmalıdır.

Yapılan yardımların brüt tutarı ücret maliyeti olarak dikkate alınır.

Personele ayın olarak sağlanan menfaatler damga vergisinin konusuna girmediği için damga vergisi kesintisi gerektirmemektedir.

Ancak, personele Ramazan Yardımının bedelinin nakden ödenmesi halinde yapılan bu ödemelerin tamamının ücret sayılarak binde 7,59 oranında damga vergisi kesilecektir.

Personele ayni olarak dağıtılan Ramazan Erzakı, herhangi bir tutar sınırlaması olmaksızın SGK prim matrahının dışında tutulacaktır. Ancak, personele Ramazan Erzakının bedelinin nakden ödenmesi halinde yapılan bu ödemelerin tamamının ücret sayılarak SGK prim kesintisine tabi tutulması gerekmektedir.


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here