Ana sayfa Vergi Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 5 yıl süreyle gelir vergisinden muaf mıdır?

  Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 5 yıl süreyle gelir vergisinden muaf mıdır?

  171
  0

  Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi faaliyeti gösteren mükelleflerde, eğitim sektöründekine benzer, 5 yıl gelir vergisi muafiyeti var mı?

  GVK nun 20. Maddesi aşağıdaki gibidir.

  MD.20- Özel kreş ve gündüz bakım evleri ile okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde beş vergilendirme dönemi gelir vergisinden müstesnadır. İstisna, kreş ve gündüz bakım evleri ile okulların faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren başlar.

  ” Madde metninde “özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi” tanımı olmadığı için istisnadan yararlanılamayacağı görüşündeyiz. GİB’den özelge almanızı öneririz.


  1- HANGİ KURUM VE KURULUŞLAR EĞİTİM İSTİSNASI KAPSAMINA GİRMEKTEDİR?

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde;

  1.1- Okul öncesi eğitim,

  1.2- İlköğretim,

  1.3- Özel eğitim,

  1.4- Orta öğretim özel okulları,

  1.5- Özel kreş ve gündüz bakımevleri,

  1.6- Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden elde edilen kazançların ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Bakanlığın belirleyeceği usuller çerçevesinde istisnadan faydalanabilirler.

  2- KAÇ HESAP DÖNEMİ BOYUNCA VE NE KADAR SÜRE EĞİTİM İSTİSNASI UYGULANABİLİR?

  İşletilmesinden elde edilen kazançların ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Bakanlığın belirleyeceği usuller çerçevesinde 5 (beş) hesap dönemi itibarıyla elde edilen kazançların kurumlar vergisinden müstesna olduğu, istisnanın belirtilen okulların, kreş ve gündüz bakımevlerinin ve rehabilitasyon merkezlerinin faaliyete geçtiği hesap döneminden itibaren başlayacağı hükme bağlanmıştır

  3- KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİNİN İSTİSNADAN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR?

  Kreş ve gündüz bakımevlerinin söz konusu istisnadan yararlanabilmesi için bu kurumların 01.01.2017 tarihinden itibaren faaliyete geçmiş olmaları gerekmektedir.

  Bu tarihten önce faaliyete geçen kreş ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinden doğan kazançlar için anılan istisnadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

  4- EĞİTİM İSTİSNASINDAN YARARLANMAK İSTEYEN MÜKELLEFLER NEREYE BAŞVURURLAR?

  Bu istisnadan yararlanmak isteyen mükelleflerin,

  4.1- İlgili Bakanlıkça kendilerine verilen kurum açma izin belgesiyle,

  4.2- Faaliyete geçtikleri hesap döneminden itibaren söz konusu istisnadan yararlanabilmeleri mümkün olup,

  4.3- İstisnadan yararlanmak için ayrıca Maliye Bakanlığına başvurmalarına gerek bulunmamaktadır.


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here