Ana sayfa Çalışma Hayatı Mali müşavirler devam eden muhasebe sözleşmesinin müşterisi tarafından sonlandırılması durumunda sözleşme süresi...

  Mali müşavirler devam eden muhasebe sözleşmesinin müşterisi tarafından sonlandırılması durumunda sözleşme süresi kadar ücreti müşterisinden talep edebilir mi?

  SMMM Sözleşmenin feshi

  69
  0

  Daha önce böyle bir şeye rastlamadığım için size danışıyorum. Eski bir mükellefim hiçbir mazeret göstermeden keyfi olarak benimle çalışmak istemediğini söyledi yeni çalışacağı meslek mensubu ile konuştuk. Ben mazeretsiz olarak bırakılan meslek mensubu olarak ne yapabilirim?

  Sözleşmeden doğan hak olarak sözleşme sonuna kadar olan ücretini talep etme hakkınız vardır.


  SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (1)

  İş Kabulü              

  Madde 23-  (Değişik:R.G-21/11/2007-26707)

  Meslek mensubu, gerek duyması hâlinde, kendisine gelen müşterinin kim olduğunu önceki meslek mensubundan sorup öğrenerek, gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra işi kabul eder.

  Meslek mensupları getirilen iş teklifini gerekçe göstermeden reddedebilirler, red kararı iş sahibine gecikmeden bildirilir.

  İki meslek mensubu tarafından reddedilen iş sahibi ilgili odaya müracaat eder. Oda kendisine meslek mensubu belirler.

  (Değişik fıkra:RG-22/5/2015-29363) Mesleki bürolarda bağımlı çalışmakta iken bu görevlerinden ayrılan meslek mensupları işten çıkış tarihinden itibaren, stajını tamamlayarak mesleği yapmaya hak kazanan meslek mensuplarının ise meslek ruhsatlarını aldıkları tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe, ayrıldıkları yahut yanında staj yaptıkları meslek mensuplarının rızası olmadan onların müşterilerine hizmet veremezler.

  İş kabulü ve reddi ile ilgili uygulama esasları, Birlik tarafından bir mecburi meslek kararı ile belirlenir.

  Sözleşme Yapılması

  Madde 24 – Taraflar, mesleki konularda yapılacak işler için sözleşme yapabilirler.

  Aşağıdaki çalışma konularında sözleşme yapılması zorunludur.

  a) Defter tutmak,

  b) Süreklilik arz eden müşavirlik hizmetinde,

  c) İnceleme, tahlil ve denetim yapmak ve bunlarla ilgili, rapor ve benzerlerini düzenlemek,

  d) Yeminli Mali Müşavirlerin tasdik işlemleri.

  Sözleşmede Bulunması Gereken Asgari Bilgiler

  Madde 25 – Sözleşmelerde, en az aşağıdaki yazılı hususlara yer verilir;

  a) Tarafların açık adresleri, vergi daireleri ve vergi daireleri sicil numaraları,

  b) Yapılacak işlerin amacı, kapsamı,

  c) Tarafların karşılıklı sorumluluk ve yükümlülükleri,

  d) Ücret tutarı ve ödeme şekli,

  e) Sözleşme yeri, tarihi ve süresi.

  Sözleşmenin Feshi    

  Madde 26 –  (Değişik:R.G-21/11/2007-26707)

  Taraflar haklı nedenlerle veya karşılıklı rızaları ile aralarındaki sözleşmeyi her zaman feshedebilirler.

  Bu takdirde alınmış olan defter ve belgeler bir ay içinde devir teslim tutanağı düzenlenmek suretiyle sahiplerine geri verilir. Devir teslim gerçekleşmediği takdirde durum meslek mensubu tarafından odaya bildirilir.

  Tarafların tazminat hakları genel hukuk kurallarına tabidir.

  Ücretin ödenmemesi ve meslek mensubuna tevdi edilen belgelerin sağlıklı ve güvenilir olmaması fesihde meslek mensubunun haklı gerekçesidir.

  Kaynak: İSMMMO, Yönetmelik
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here