Ana sayfa Ekonomi İmalat Sanayi Sektöründeki Kobilere Destek!!! Son Başvuru 20 Ekim!!!

  İmalat Sanayi Sektöründeki Kobilere Destek!!! Son Başvuru 20 Ekim!!!

  1188
  0

  KOSGEB imalat sektöründeki KOBİ’lere 1 milyon TL’ye kadar destek veriyor.

  Programın amacı: Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması ve KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

  Proje çağrısının hedef kitlesi, imalat sektöründeki KOBİ’lerdir.

  PROJEYE KATILMA ŞARTLARI:
  1-
  Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir.
  2- Bilanço usulünde defter tutmak kaydıyla; orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerin tümü başvuru yapabilecek,
  3- Orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerde ise 2016 yılı net satış hasılatının en az 300.000 TL ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranacaktır.
  4- İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2016 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekecektir.

  PROJEDE VERİLECEK DESTEK TUTARLARI:
  Proje çağrısı ile işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.

  İşletmelerin aşağıda belirtilen konulardan birinde hazırlayacağı projeler, çağrı kapsamında desteklenecek olup, proje çağrısının toplam bütçesi 500.000.000 TL’dir.

  1.Konu: Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları
  2.Konu: Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması
  3.Konu: Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş
  4.Konu: İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım
  5.Konu: Mikro ölçekli işletmelerde tasarım- mühendislik imkân ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme
  6.Konu: Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi
  7.Konu: Enerji verimliliğinin arttırılması
  8.Konu: Yeşil üretime geçiş

  Proje çağrısı için başvuru sistemi 20 Ekim 2017 günü saat 23.59’da kapatılacaktır. Son başvuru tarih ve saatinden önce onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve 2016 KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler, veri tabanı giriş şifreleri ile sisteme girerek başvurularını oluşturabilecektir. 

  DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ NELERDİR?
  1-
  Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.
  2- Personel giderleri, net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden desteklenir.
  3- Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.

  ***
  Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.

  Kaynak: KOSGEB

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here