Ana sayfa Çalışma Hayatı Hurda alım satımları KDV’den istisna mıdır?

  Hurda alım satımları KDV’den istisna mıdır?

  Faaliyetlerinizin tamamen KDV Kanununun 17/4-g maddesi kapsamında istisna edilmiş işlemlerden oluşması halinde KDV mükellefiyetinizin tesis edilmesine ve KDV beyannamesi vermenize gerek bulunmamaktadır.

  49
  0

  Çevre bakanlığından lisanslı olarak hurdacılık/geri dönüşüm faaliyeti gösteren bir limited şirket “üstübü-tehlikesiz atık – hurda kırpıntı kumaş ” gibi alımları fabrikalardan yaparken KDV’siz olarak alabilir mi? Satabilir mi? Bunun için vergi dairesine müracaat etmesi gerekir mi?

  KDVK17/4-g maddesinde sayılan hurda teslimleri KDV istisnadır. Madde metninde sayılmayan teslimlerden KDV hesaplanır. Yapılacak ticari faaliyet için mükellefiyet tesisi ettirilecektir.

  İstisnalı mal satmak için VD müracaat gerekmez. 

  17/4- g) Külçe altın ve külçe gümüş teslimleri ile kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi, döviz, para, damga pulu, değerli kâğıtlar, hisse senedi, tahvil(elde edilen faiz gelirleri ile sınırlı olmak üzere tahvil satın almak suretiyle verilen finansman hizmetleri dâhil),varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, Türkiye’de kurulu borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları ile METAL, PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KÂĞIT, CAM HURDA VE ATIKLARI İLE KONFEKSİYON KIRPINTILARININ TESLİMİ, İSTİSNADIR.

  Özelge: KDV istisnasından faydalanan hurdacıların KDV beyannamesi verip vermeyeceği hk.

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

  Sayı : 45404237-130[ I-14-65]-329 22/12/2014
  Konu : KDV istisnasından faydalanan hurdacıların KDV beyannamesi verip vermeyeceği

          İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, faaliyet konunuzun hurda ticaretinden ibaret olduğu, satışlarınızın tamamının Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/4-g maddesi kapsamında istisna olduğu belirtilerek, KDV beyannamesi verip vermeyeceğiniz sorulmaktadır.

           3065 sayılı KDV Kanununun;

           1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu, 

          17/4-g maddesinde, metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesliminin KDV den istisna olduğu,

           hüküm altına alınmıştır.

           KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/F) bölümünde; “İşlemlerinin tamamı kısmi istisna kapsamında olanların mükellefiyet tesis ettirmelerine ve beyanname vermelerine gerek yoktur. İşlemlerinin tamamı kısmi istisna kapsamında olanlardan arızi olarak vergiye tabi işlem yapanların, sadece bu işlemin gerçekleştiği dönem için ve sadece bu işlemi kapsayan beyannameyi vermesi yeterlidir.”  açıklaması yapılmıştır.

           Buna göre, faaliyetlerinizin tamamen KDV Kanununun 17/4-g maddesi kapsamında istisna edilmiş işlemlerden oluşması halinde KDV mükellefiyetinizin tesis edilmesine ve KDV beyannamesi vermenize gerek bulunmamaktadır.

           Bilgi edinilmesini rica ederim.


  Kaynak: ismmmo,GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here