23.2 C
İstanbul
Pazar, 12 Temmuz 2020 1:45
Ana sayfa Etiketler Teslim

Etiket: teslim

Yurt içindeki firma yurtiçindeki başka bir firmaya döviz cinsinden fatura düzenleyebilir...

0
Yurtiçinde yerleşik bir şirket, Yurt içinde yerleşik diğer bir şirkete, emtia satışı ya da hizmet amaçlı döviz bazlı fatura kesebilir m? Fatura TL düzenlenir. Aşağıdaki...

Taşıma irsaliyeleri e-irsaliye kapsamında mıdır?

0
Kargo firmalarının düzenlediği taşıma irsaliyeleri e-irsaliye kapsamında mıdır? Taşıma irsaliyesi farklı bir belgedir. (VUK md.240) Taşıma irsaliyesini nakliye firmaları düzenler. Sevk irsaliyesi ise malı sevk edenlerce...

Uluslararası taşımacılık faaliyetlerine ilişkin alınan hizmetler KDV’den istisna mıdır?

0
... İlgide kayıtlı özelge talep formunda, uluslararası taşımacılık faaliyeti kapsamında taşıma işleri organizatörlüğü işiyle iştigal ettiğinizi belirterek bu faaliyetiniz çerçevesinde Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun...

Mükellefin vefat etmesi ve mirasçılarının reddi miras yapması durumunda vergi dairesi...

0
Şahıs bilanço usulüne göre defter tutan mükellefim 17.06.2020 tarihinde vefat etti. Yasal prosedürleri bilmek ile mükellefimin mirasçıları ile görüştüğümde ticarete devam etmeyeceklerini ve reddi...

Toptan ticaret ile uğraşanların ÖKC kullanma zorunluluğu var mıdır?

0
Yeni işe başlayacak şirketimiz home-ofis şeklinde optik ürünlerin telefon ile toptan ticaretini yapacaktır. Perakende söz konusu değildir. Bu durumda yazar kasa kullanma mecburiyeti var...

1 Temmuz itibariyle e-İrsaliye uygulamasına kimler dâhil olacaktır?

0
E-irsaliye süreci hakkında bilgi alabilir miyim? 1- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK'dan lisans (bayilik...

Gelir idaresinin portalından e-Fatura kullanıcısına e-Arşiv Fatura düzenlenebilir mi?

0
E-Fatura veya E-arşiv mükellefi olmayanların, vergi mükelleflerine keseceği 5.000 TL üzeri faturayı portal üzerinden E-arşiv olarak kesme zorunluluğu var. Lakin fatura kesilmesi gereken firmanın...

E-Arşiv Fatura ve e-Serbest Meslek makbuzlarının saklanması gerekiyor mu?

0
E-arşiv fatura ve e-serbest meslek makbuzlarının saklanması zorunlu mudur? Saklamaya ilişkin; mükellefin, e-Belge gönderip alma işlemini özel entegrasyon izni alan mükelleflere ait bilgi işlem...

E-fatura kullanıcıları gümrük çıkış beyannamesi ile yurtdışına yaptıkları satışlar için e-fatura...

0
E-faturaya geçişte 5 milyon satış hasılatı dikkate alınması gerekmektedir. Transit satışlardaki hasılatımız 5 milyonun üzerinde ancak yurtiçi ve ihracat hasılatımız 5 milyonun altındadır. Bildiğim...

1 Temmuz 2020 itibariyle e-Fatura kullanımı zorunlu olan firmalar ne zaman...

0
2018 ve 2019 Hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL’yi geçen mükellefler 01/07/2020 Tarihinde zorunlu olarak e-Faturaya...