14.4 C
İstanbul
Çarşamba, 29 Ocak 2020 17:14
Ana sayfa Etiketler Teslim

Etiket: teslim

E-Arşiv Faturaları irsaliye olarak kullanabilir miyiz?

0
Bir firmadan mal alımı yaptık E arşiv fatura düzenledi ancak mal sevki içinde e-Arşiv Fatura kullanılmış ve e-Arşiv Fatura üzerinde İrsaliye Yerine Geçer" diye...

Vergi mükellefi olmayan kişilere 30.000 TL ve üstü işlemlerde e-Arşiv Fatura...

0
01.01.2020 tarihinde yürürlüğe giren 5.000 TL ve üzeri (vergi mükelleflerine) 30.000 TL (vergi mükellefi olmayanlara) kesilecek faturaların gelir idaresi sistemi üzerinden kesilmesi zorunluluğu yurtdışı...

ÖTV mükellefiyeti olan şirketler e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçmek zorunda mıdır?

0
Bir şirketimizin vergi dairesinde sadece ÖTV 1 mükellefiyeti açık. Bazen makinelerin yanında çok düşük bedelli yağ getiriyoruz. Bu sebeple ÖTV 1 mükellefiyeti açık her...

Firmaların geçmiş yıl evraklarını kimlere teslim edebiliriz?

0
A.Ş ortakları aylardır yurtdışında defter ve belgeleri vermek istiyorum. Sigortalı personele tutanakla teslim edebilir miyim? A.Ş Yönetim kurulunda imza yetkilisine veya vekâlet sahibine teslim etmeniz...

Serbest meslek faaliyeti gösteren mimarın proje çizimi için firmalara düzenleyeceği makbuzda...

0
Serbest Meslek faaliyeti gösteren bir mimar, müteahhitlik yapan firmaya inşaat için proje çizimi yapıp teslim etmektedir. Bu işlem neticesinde kesilecek Serbest Meslek Makbuzunda tevkifat...

KDV mükellefleri yasal defterlerini nasıl tutmak zorundadır?

0
Katma değer vergisi mükellefleri, tutulması mecburi defter kayıtlarını bu verginin hesaplanmasına ve kontrolüne imkân verecek şekilde düzenlerler. Bu kayıtlarda en az aşağıdaki hususların açıkça...

Perakende satış yapanlar satış etiketlerinde KDV’yi ayrı göstermek zorunda mıdır?

0
Perakende satışı yapılan mallara ait etiketlerde, KDV’nin satış fiyatına dâhil olup olmadığı açıkça belirtilir. Vergi satış fiyatından hariç ise bunun miktarı ayrıca gösterilir. Katma Değer...

Gümrük sahasında tarh edilen KDV’nin muhatabı kimdir?

0
Gümrükte tarh edilen Katma Değer Vergisi, tarh sırasında hazır bulunan mükellefe, kanuni temsilcisine, adına hareket eden komisyoncusu ile gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlara...

Gümrükten mal çekilirken eksik veya fazla hesaplanan KDV için daha sonra...

0
3065 sayılı Kanuna göre vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek yurda sokulan eşyaların hiç alınmamış veya eksik alınmış Katma Değer Vergileri hakkında Gümrük Kanunundaki esaslara...

Tarh edilen katma değer vergisinin muhatabı kimdir?

0
Katma Değer Vergisi, bu vergiyle mükellef gerçek veya tüzelkişiler adına tarh olunur. Şu kadar ki: Adi ortaklıklarda, verginin ödenmesinden müteselsilsen sorumlu olmak üzere ortaklardan herhangi...