17.7 C
İstanbul
Pazartesi, 26 Ekim 2020 6:22
Ana sayfa Etiketler Teslim

Etiket: teslim

Basit usule tabi mükelleflere düzenlenen faturalarda KDV olmalı mıdır?

0
Basit usul olan müşteriye fatura düzenlerken KDV’siz mi düzenlememiz gerekiyor? Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin mal ve hizmet teslimleri KDV’den istisnadır. Basit usulde vergilendirilen mükellefler aldıkları mal...

İhraç kayıtlı aldığımız ürünü ihraç etmeyip yurt içinde başka bir firmaya...

0
İhraç kayıtlı alınan bir malı biz ihraç etmeyip ihraç etmesi adına bir başka firmaya kdv’siz ihraç kayıtlı satabilir miyiz? İhraç kaydıyla satın alınan malın, satın...

Malın veya hizmetin tesliminden itibaren kaç gün içerisinde fatura düzenlenmelidir?

0
Sevk tarihi 11.10.2020 olan ürün için 18.10.2020 tarihinde faturasını kesebilir miyiz? Sevk tarihinden itibaren mi gün saymaya başlıyoruz? VUK 230/5.MADDE: Fatura, malın teslimi veya hizmetin...

Gider pusulası ile mal alımlarında T.C. kimlik numarası yazılmalı mıdır? 

0
Gider Pusulası ile vergi mükellefi olmayan kişilerden mal alan kuyumcuya kişiler T.C. numarasını vermek istemiyor. Ödemesi bankadan yapılıyor. Ba formunda nasıl gösterebiliriz? Gider pusulasında mutlaka...

İstisna Kapsamında Yapılan Teslim ve/veya Hizmetin Matrahının Değişmesi ve Düzeltme İşlemleri

0
3065 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde, malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri...

Başka bir firmanın ürünlerini kendi aracında nakil edecek firmalar nasıl bir...

0
Asıl faaliyeti hurda alım satımı olan gerçek kişi mükellef aynı zamanda kendi aracıyla başka firmalara ait hurdalarında taşımasını yapmak istiyor. Bu durumda firmaların düzenlediği...

E-Fatura ve E- Arşiv faturalarımız irsaliye yerine geçer mi?

0
Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir. Bir malın alıcı veya onun adına...

Şahıs firmaları akrabalarıyla ticari faaliyette bulunabilir mi?

0
Şahıs firması eşinin firmasından mal ya da hizmet alımı yapabilir mi? Engel teşkil eder mi? Ticari hayatta akrabalık derecesinin önemi yok. Elbette emsallerine göre...

İncir paketleme hizmetinde uygulanacak KDV oranı nedir?

0
Bir mükellefim sebze ve meyve kurutma ve paketleme işi ile uğraşmaktadır. İl özel İdaresine ait yaş incirin kurutulup paketlenmesi işini yapacaklar. Teslimde kdv oranı...

Mali müşavirler sözleşmesini feshettiği mükelleflerinin evraklarını teslim tutanağı ile teslim etmek...

0
Problemli bir mükellefim ile hakaret sebebi ile tek taraflı sözleşmemi feshetmiş bulunuyorum. 30 gün içerisinde yasal evraklarını kendisine teslim edeceğim. Covid şüphesi ile izolasyonda...