9.6 C
İstanbul
Pazartesi, 26 Şubat 2024 21:27
Ana Sayfa Etiketler Teslim

Etiket: teslim

Kur farkı için fatura kesilmesi ve KDV hesaplanması zorunlu mu?

0
Yurt içinde KDV uygulanmak suretiyle teslim edilen mallara ilişkin olarak,

2024 İndirimli orana tabi teslim ve hizmetlerle ilgili katma değer vergisi...

0
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği uyarınca yeminli mali müşavir tasdikraporuna istinaden alınabilecek diğer katma değer vergisi iadesi işlemlerinde 1.300.000-TL, olarak belirlenmiştir.

Ürünü teslim almadan ilk satıcıdan direkt alıcıya gönderilmesi halinde e-sevk irsaliyesini...

0
e-İrsaliye uygulaması kapsamında zincir teslimlerde de e-İrsaliye düzenlenebilmektedir. Uygulama kapsamında düzenlenecek e-İrsaliyelerde alıcı ve satıcı dışında alıcı ve satıcı adına hareket eden tarafların da belge üzerinde gösterilmesi mümkündür.

E-İrsaliyedeki malzemelerin bir kısmına red yanıtı gönderilebilir mi?

0
Kendisine e-İrsaliye düzenlenen mükellefler, istemeleri halinde, e-İrsaliyeye konu malların ne kadarlık kısmının teslim alındığını/kabul edildiğini, teslim alınmayan mallara ilişkin olarak, kabul edilmeyen mal miktarını ve nedenini uygulama üzerinden e-İrsaliye Yanıtı ile e-İrsaliyeyi düzenleyene iletebilirler.

KDV Açısından Özel Esaslar Uygulaması ve Bu Uygulamanın Amacı Nedir?

0
Haklarında, düzenledikleri veya kullandıkları belgelerin gerçek duruma aykırı olduğuna ilişkin delil ve karineleri içeren rapor veya tespit bulunan aşağıdaki mükellefler iade taleplerinin yerine getirilmesi bakımından özel esaslara tabidir.

Hazır Beton Tesliminde KDV Tevkifatı Var Mıdır?

0
Hazır Beton Tesliminde KDV Tevkifatı Var Mıdır?

Ulaşamadığım müşterinin yasal defterlerini kime teslim edebilirim?

0
Mali müşavirlik hizmeti verdiğim mükellefime mayıs ayından beri ulaşamıyorum bu sebepten muhasebe sözleşmemizi feshettim mükelleften olan alacağım haricinde mali müşavir olarak yapmam gereken bir durum var mıdır?

Konsolosluklara Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde KDV İstisnası

0
3065 sayılı Kanunun (15/1-a) maddesine göre, karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına yapılan teslim ve hizmetler vergiden istisnadır.

Sözleşmesinin feshi sonrası SMMM’deki belgeler müşterinin kendisine veya vekiline teslim tutanağı...

0
Mükellef ile olan sözleşmemi tek taraflı olarak fesih etmek istiyorum. Resmi Defter ve Evrakların teslim tutanağına şirketin SGK'lı çalışanına imzası karşılığı teslim edebilir miyim?

Mal Teslim Edilmeden Önce Fatura Düzenlenebilir Mi?

0
MAL TESLİMİ VEYA HİZMET İFASI YAPILMADAN DÜZENLENEN FATURALARA İSTİNADEN KDV İNDİRİMİ 1.KONU Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (KDVK) “Vergiyi Doğuran Olay” başlıklı 10 uncu maddesinde;...