Ana sayfa Vergi Hatasız Kul Olmaz! Vergide Hata Nedir? Vergilendirmede Hata Nedir? Arasındaki Farklar Nelerdir?

  Hatasız Kul Olmaz! Vergide Hata Nedir? Vergilendirmede Hata Nedir? Arasındaki Farklar Nelerdir?

  1968
  0

  1- VERGİ HATASI NEDİR?
  Vergi hatası, vergiye ilişkin hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır.

  2- HESAP HATALARI NELERDİR?
  Hesap hataları şunlardır;
  2.1- Matrah hataları: Vergilendirme ile ilgili,
  2.1.1- Beyanname,
  2.1.2- Tahakkuk fişi,
  2.1.3- İhbarname,
  2.1.4- Tekâlif cetveli ve kararlarda
  matraha ait rakamların veya indirimlerin eksik veya fazla gösterilmiş veya hesaplanmış olmasıdır.

  2.2- Vergi miktarında hatalar: Vergide;
  2.2.1- Vergi nispet ve tarifelerinin yanlış uygulanması,
  2.2.2- Mahsupların yapılmamış veya yanlış yapılmış olması,
  2.2.3- Birinci bentte yazılı vesikalarda verginin eksik veya fazla hesaplanmış veya gösterilmiş olmasıdır.

  2.3- Verginin mükerrer olması: Aynı vergi kanununun uygulanmasında belli bir vergilendirme dönemi için aynı matrah üzerinden bir defadan fazla vergi istenmesi veya alınmasıdır.

  3- VERGİLENDİRME HATALARI NELERDİR?
  Vergilendirme hataları şunlardır;
  3.1- Mükellefin şahsında hata: Bir verginin asıl borçlusu yerine başka bir kişiden istenmesi veya alınmasıdır;
  3.2- Mükellefiyette hata: Açık olarak vergiye tabi olmayan veya vergiden muaf bulunan kimselerden vergi istenmesi veya alınmasıdır;

  3.3- Mevzuda hata: Açık olarak vergi mevzuuna girmeyen veya vergiden müstesna bulunan;
  3.3.1- Gelir,
  3.3.2- Servet,
  3.3.3- Madde,
  3.3.4- Kıymet,
  3.3.5- Evrak ve işlemler üzerinden
  vergi istenmesi veya alınmasıdır.

  3.4- Vergilendirme veya muafiyet döneminde hata: Aranan verginin ilgili bulunduğu;
  3.4.1- Vergilendirme döneminin yanlış gösterilmiş,
  3.4.2- Süre itibariyle eksik veya fazla hesaplanmış olmasıdır.

  4- VERGİ HATALARI NE ŞEKİLDE MEYDANA ÇIKARILIR?
  Vergi hataları şu yollarla meydana çıkarılabilir;
  4.1- İlgili memurun hatayı bulması veya görmesi ile,
  4.2- Üst memurların yaptıkları incelemeler neticesinde hatanın görülmesi ile,
  4.3- Hatanın teftiş sırasında meydana çıkarılması ile,
  4.4- Hatanın vergi incelenmesi sırasında meydana çıkarılması ile,
  4.5- Mükellefin müracaatı ile.

  Kaynak: Vergi Usul Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here