Ana sayfa Vergi Hangi kurum ve kuruluşlara yapılan taşıma bakım ve onarım hizmetleri KDV tevkifatına...

  Hangi kurum ve kuruluşlara yapılan taşıma bakım ve onarım hizmetleri KDV tevkifatına tabidir?

  89
  0

  Oto kaporta boya işi yapan bir mükellefimiz, Oto yedek parçacılardan ve oto boya sarf malzemelerini tedarik edip, vergi mükellefi olan/olmayanlara (resmi kurum olmayanlara) işçilik dahil KDV % 18 oto kaporta boya faturası 5/10 TEVKİFATSIZ kesmekteyiz. Faturalarımızı %18 KDV’yi tevkifatsız mı? Yoksa % 18 KDV’yi 7/10 KDV Tevkifatlı mı? 

  Aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan taşıt bakım ve onarım hizmeti KDV tevkifatına tabidir.

  (7/10) Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara ait veya bunlara tahsis edilen ve faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri tevkifat kapsamındadır. Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtların onarımı ise bozulmuş, eskimiş araçların kullanılabilir hale getirilmesinden ibarettir. Bakım hizmetinde olduğu gibi onarım hizmetinde de onarılan şeye ait bazı parçaların değiştirilmesi işin tabii bir sonucudur. Dolayısıyla, makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait bakım ve onarım hizmetlerinin yalnızca işçilik hizmetinden ibaret sayılması söz konusu olmayıp, bu hizmetlerin gereği olarak yapılan malzeme, yedek parça ve sarf malzemesi teslimleri de bakım ve onarım hizmetine dahil bulunmaktadır. 

  KISMİ TEVKİFAT YAPACAK KURUM VE KURULUŞLAR (KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞ Bölüm No: I/C-2.1.3.1) 

  – 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

   – Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

   – Döner sermayeli kuruluşlar, 

  – Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 

  – Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, 

  – Bankalar, -Sigorta ve reasürans şirketleri, (01/03/2021 den itibaren) 

  -Sendikalar ve üst kuruluşları, (01/03/2021 den itibaren) 

  -Vakıf üniversiteleri, (01/03/2021 den itibaren) 

  -Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, (01/03/2021 den itibaren) 

  – Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), 

  – Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, 

  – Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, 

  – Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş. de işlem gören Şirketler Kalkınma ve Yatırım ajansları


  Kaynak: ismmmo
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here