Ana sayfa Muhasebe Galerici başka bir galericiden aldığı aracı satarsa özel matrah uygulaması yapılabilir mi?

  Galerici başka bir galericiden aldığı aracı satarsa özel matrah uygulaması yapılabilir mi?

  Binek Oto Özel Matrah Uygulaması, Galericiler hangi alışları için özel matrah uygulamasından yararlanabilir?,

  72
  0

  Biz ikinci el binek otomobil alım-satım faaliyeti ile iştigal etmekteyiz. Tereddüt yaşadığımız konuya açıklık getirmenizi rica ediyoruz. Şöyle ki; Yine ikinci el binek otomobil alım-satım faaliyeti gösteren bir firmadan,

  Özel Matrah : 139.500,00

  KDV Matrahı : 8.910,89

  KDV %1 : 89,11

  Toplam : 148.500,00 Tutarı ile satmak amacıyla binek araç almış bulunmaktayız.

  Biz bu aracı ileride 155.000 TL’ye sattığımızı varsayarsak; KDV Matrahımız ne olacak ve biz de satış tutarına Özel Matrah uygulayacak mıyız?

  Sizin satışınız olan 155.000 TL üzerinden % 1 KDV hesaplanır. Özel matrah uygulanmaz. Vergi mükellefi olmayan kişiden alınırsa satışta özel matrah uygulanır.

   


   

  Özel Matrah Şekilleri

  Özel matrah şekilleri şunlardır:

  -Spor-Toto oyununda ve Millî Piyango dâhil her türlü piyangoda, oyuna ve piyangoya katılma bedeli,

  -At yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih oyunlarında bu yarış ve oyunlara katılma karşılığında alınan bedel ile bunların icra edildiği mahallere giriş karşılığında alınan bedel,

  -Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler,  maçlar ve yarışlar ve yarışmalar tertiplenmesi ve gösterilmesinde bunların icra edildiği mahallere giriş karşılığında alınan bedel ile bu mahallerde yapılan teslim ve hizmetlerin bedeli,

  -Gümrük depolarında ve müzayede mahallerinde yapılan satışlarda kesin satış bedeli ile 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara tesliminde, senedin en son işlem gördüğü borsada oluşan değeri,

  -Altından mamül veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların teslim ve ithalinde matrah, külçe altın bedeli düşüldükten sonra kalan miktardır,

  -İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, katma değer vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır.

  Hazine ve Maliye Bakanlığı işin mahiyetini göz önünde tutarak özel matrah şekilleri tespit etmeye yetkilidir.


  Özel matrah sisteminin uygulanması aşağıdadır.

  İkinci el araç (oto) alım satımı 3065 sayılı kanunun 7104 sayılı kanunla değişik (23/f) maddesine göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dahil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır.

  KDV mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan ikinci el motorlu kara taşıtları satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. KDV hesaplanarak alınan ikinci el motorlu kara taşıtları teslimlerinde ise özel matrah uygulanmayacağı tabiidir. Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz teslimlerinde özel matrah uygulaması yalnızca ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükellefler tarafından uygulanacaktır.

  Yapılan düzenlemeye göre; vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan araçların alış bedeli ile satış bedeli arasındaki farka binek otolar için % 1 ticari araçlar için 30/06/2019 kadar % 1 KDV hesaplanacaktır. Sonraki tarihlerde % 18 KDV hesaplanır. Düzenlenecek faturada KDV uygulanmayan tutar KDV beyannamesinde özel matrah bölümünde beyan edilecek KDV tabi olan kısım normal teslimler arasında yer alacaktır.

   


  Kaynak: İSMMMO, GİB, KDV sirküleri
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here