Ana sayfa Muhasebe Döviz alımlarını hangi kurdan muhasebeye işleyeceğim?

  Döviz alımlarını hangi kurdan muhasebeye işleyeceğim?

  Kur Farkı kdv'ye tabi midir? Kur Farkı KDV'si iç yüzde ile mi hesaplanır?, Geçici vergi dönemlerinde yapılan kur farkı hesaplaması KDV'ye tabi midir?

  86
  0

  İthalat yapmak üzere 31/08 Günü Bankadan 7,3820 kurdan 25.000,00$ aldım.  Ancak banka İthalatı aynı gün yapamadı, 02/09 günü Transferi yaptı, Kullanmam gereken kur, dövizi resmi olarak aldığım tarihteki kur mu yoksa 02/09/2020 Tarihli MB döviz alış Kuru olmalıdır. 7,3421 açıklanan kur.

  Transferin yapıldığı günkü MB Döviz alış kuru dikkate alınır.

   


  Dövizli düzenlenen bir faturada döviz kuru ve TL tutarı belirtilmiştir. Bu faturanın ödemesinin, faturada belirtilen TL cinsinden ödenmesi durumunda herhangi bir kur farkı oluşur mu?

  Fatura bedeli TL olarak ödenmesi halinde kur farkı olmaz. Fatura bedelinden farklı bir tutar olması halinde kur farkı hesaplanır.


  Ticari yazılımlarımızı dövizli olarak satışını yapmaktayız. Bizim her geçici döneminde dövizli çalıştığımız Firmaların kur farkı fişlerini oluşturmamız gerekiyor mu?

  Dönem sonlarında Dövizli hesaplar için kur değerlemesi yapılması gerekir.

  (Dövizli ,Hazır değerler alacaklar ve borçlar için)


  Kur farklarının Kdv’ye tabi olduğu son yapılan düzenleme ile resmiyet kazandı. Fakat uygulama da bazı sorunlar ile karşılaşmaktayız.

  1-Geçici vergi dönemlerinden ilgili bakiyeler için kur değerlemesi yapıp gelir/gider olarak kayıtlara alıyoruz.

  2-Karşı taraf ödeme yaptığında fatura tarihi ile ödeme tarihi arasında ki tam rakam için kur farkı kesiyor veya talep ediyor burada ki sorun ise bizim geçici vergi dönemlerinden yapmış olduğumuz kur değerlemesi mutabakatsızlığa neden oluyor burada ki uygulama nasıl olmalıdır?

  Geçici vergi dönem sonlarında dövizli Kasa ve Banka döviz mevduatlar için Kur değerlemesi yapılır.

  KDV ve faturalama söz konusu olmaz.

  Mal ve hizmet alım ve satımlarından kaynaklanan kur farkları için fatura düzenlenir ve kdv hesaplanır.

  Geçici vergi dönem sonlarında faturalama işlerinin yapılması gerekir. Faturalama yapılması halinde mutabakatsızlık olmaz.


  Yurt İçi Teslimler ile İhraç Kayıtlı Teslimlerde Oluşan Kur Farklarında KDV hesabı yöntemi

  KDV Kanununun 26 ncı maddesinde, bedelin döviz ile hesaplanması halinde dövizin, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur üzerinden Türk parasına çevrileceği hüküm altına alınmıştır.

  Konu ile ilgili 105 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin E bölümünde açıklama yapılmıştır.

  1. Yurt içinde KDV uygulanmak suretiyle teslim edilen mallara ilişkin olarak,

  – KDV dahil toplam bedelin dövize endeksli olarak belirlenmesi durumunda vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarih ile ödeme tarihi arasında ortaya çıkan kur farkı bedeline iç yüzde oranı uygulanarak,

  – Dövize endeksli toplam bedele KDV’nin dahil edilmemesi durumunda vergiyi doğuran olay ile ödeme tarihi arasında ortaya çıkan kur farkları üzerinden lehine kur farkı ortaya çıkan mükellef tarafından düzenlenecek faturada KDV hesaplanması ve kur farkının ortaya çıktığı dönemde her iki mükellef tarafından genel esaslar çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir.

  2. KDV Kanununun 11/1-c maddesi hükmü gereğince tecil-terkin uygulanmak suretiyle teslim edilen mallara ait bedelin dövize endeksli olarak belirlenmesi durumunda, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarih ile ödeme tarihi arasında ihracatçı lehine ortaya çıkan kur farkları için ihracatçı tarafından düzenlenecek faturada KDV hesaplanarak beyan edilmesi gerekmektedir. Söz konusu KDV imalatçı tarafından genel esaslara göre indirim konusu yapılabilecektir. İmalatçı lehine kur farkı ortaya çıkması halinde 25 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin D bölümüne göre işlem yapılması gerekmektedir.

   


  Kaynak: İSMMMO, 60 no.lu KDV sirküleri, GİB,
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here