Ana sayfa Çalışma Hayatı Doğum sonrası yarım çalışma ödeneği alacak birisinin bordrosu nasıl yapılmalıdır?

Doğum sonrası yarım çalışma ödeneği alacak birisinin bordrosu nasıl yapılmalıdır?

258
0

Ev hizmetlerinde çalışan bir işçinin işine son verilmesi durumunda kıdem tazminatı talep etme hakkı var mıdır?

Ev hizmetlerinde Ek 9 kapsamında çalıştırılanlara ihbar ve kıdem tazminatı ödenmemektedir.

 

Haftanın ortalama iki ya da üç iş günü işe geç kalan işçimizi işten çıkabilir miyiz?

 İşe geç kalma başlı başına fesih nedeni değildir. İşe geç kalmak bir işten çıkış sebebi olarak değerlendirilmemelidir. Fakat işçinin bu davranışı sık sık gerçekleştirmesi, iş akdi feshini geçerli bir gerekçe haline getirecektir. Yargıtay da pek çok kararında işe geç kalmanın yaptırımının iş akdinin feshi olmadığını değerlendirmektedir.

 

Doğum sonrasında yarım çalışma ödeneği alan birinin örneğin 1 ay için 15 günlük bordrosu hesaplanırken işveren açısından brütten nete giderken normal bordro gibi kesintiler yapılacak mı?

İŞKUR tarafından ödenen Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadardır.

Bu madde hükümlerinden yararlanılabilmesi için işçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması, 4857 sayılı Kanunun 63’üncü maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması ve doğum ve evlat edinme sonrası analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde Kuruma doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekir.

Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülerek ödeme yapılır.

İşveren tarafından yapılan ödeme aynı 4/a tam süreli çalışmasındaki hesap edilen vergi prim ve işsizlik (normal bordro kalemleri) dikkate alınarak 15 günlük olarak bordrolanmalıdır.

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here