6.6 C
İstanbul
Cumartesi, 22 Şubat 2020 8:59
Ana sayfa Etiketler Ev

Etiket: ev

Ev hizmetlerinde çalışan personellerin SGK bildirimlerini nasıl yapacağız?

0
Ev hizmetlerinde çalışan bir sigortalının SGK bildirimini nasıl yapmalıyız? Ev hizmetlerinde çalışanları ek 9 kapsamında ödemelerini yapıyor ise Muhtasar aylık prim hizmet beyannamesi kapsamında olmayıp...

Ocak ayı SGK bildirgelerini hangi sistem üzerinden bildireceğiz?

0
Muhtasar ve SGK birleşmesi ile, SGK sisteminden bildirimde bulunacak mıyız? E-bildirge dışındaki işlem SGK’dan yapılacak olup e-bildirgeye ilişkin hesaplamalar Muhtasar aylık prim hizmet beyannamesinde...

Şirket merkezi dışındaki bir ilde SGK dosyası açılışı yaparsak muhtasar prim...

0
Şirket merkezi dışındaki başka bir ilde kendi üretimi için fabrika inşaatı yapacaktır. İnşaatta çalışacak personellerin bildirimlerini İstanbul merkez dosyasından muhtasar prim beyannamesin ilave edebilir...

Yabancı uyruklular ev hizmetlerinde 10 günden az çalıştırılabilir mi?

0
4817 sayılı Kanun gereğince yabancılara bir yıl süreli çalışma izni verilmekte olduğundan yabancılar kısmi süreli çalışamamaktadırlar. Yabancıları çalıştıran gerçek kişi işverenler EV HİZMETLERİNDE ON GÜN...

Ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenlere idari para cezası...

0
EV HİZMETLERİNDE ON GÜN VE DAHA FAZLA ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN BİLDİRGE’nin çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar verilmemesi halinde asgari ücret tutarında, İşverenin bildirgeyi kendiliğinden vermesi halinde...

Ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıranların faydalanabileceği teşvikler nelerdir?

0
 Ev hizmetlerinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıranlar işveren sayıldıklarından işverenlere sağlanan prim teşviklerinden de yararlanacaklardır. Bu teşvikler; 5510 sayılı Kanunun 81’inci maddesinin (ı) bendindeki...

Kimler ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışabilir?

0
Herhangi bir çalışması olmayanlar 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışanlar Sürekli iş göremezlik geliri alanlar Yabancı uyruklular Ev...

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalışanlara ne kadar sigorta...

0
Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanlar için işverenler % 34,5 oranında uzun ve kısa vade sigorta kolları, genel sağlık sigortası primi...

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalışanların sigortalılıkları nasıl yapılacaktır?

0
Evinde ayda 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıranlar kolay işverenlik uygulamasından yararlanacaktır. Bu şekilde sigortalı çalıştıranlardan da 10 günden az sigortalı çalıştıranlarda olduğu...

Ev hizmetlerinde 10 günden az süreyle çalışanlar genel sağlık sigortasından nasıl...

0
Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışması olanlar uzun vade ve genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri halinde sağlık yardımlarından...