Ana sayfa Vergi Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlarda İndirimli Kurumlar Vergisi Nasıl Uygulanır?

  Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlarda İndirimli Kurumlar Vergisi Nasıl Uygulanır?

  1137
  0

  1- DİĞER FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ NASIL UYGULANIR?
  6322 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 39’uncu maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesine 01.01.2013 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere eklenen (c) bendiyle, yatırıma başlanan tarihten itibaren bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben,
  1.1- Toplam yatırıma katkı tutarının %80’nini geçmemek,
  1.2- Gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak üzere
  yatırım döneminde mükelleflerin diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanması mümkün hale gelmiştir.

  ***Mükelleflerin diğer faaliyetlerinden elde ettikleri kazançların indirimli kurumlar vergisi uygulanmasında toplam yatırıma katkı tutarlarının ne kadarlık kısmının dikkate alınabileceği 2012/3305 sayılı Kararın 15’inci maddesinin beşinci fıkrasında belirlenmiştir.

  2- DİĞER FAALİYETLERE UYGULANACAK İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ ORANI KAÇTIR?
  Bu madde uyarınca hesaplanacak toplam yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştiren yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının %80’ini geçmemek üzere, yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilmektedir.

  3- 2017 YILI İÇİN YATIRIM HARCAMALARI İÇİN UYGULANACAK İNDİRİMLİ K.V. ORANI KAÇTIR?
  Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için yatırım projelerinin teşvik belgesine bağlanması zorunlu olup Kararda belirlenen bölge ve sektörlerde asgari yatırım tutarları dikkate alınarak yatırım yapılması gerekmektedir.
  İmalat sanayine yönelik düzenlenen yatırım teşvik kapsamında, 01.01.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için;
  3.1- Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle,
  3.2- Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı %100 olmak üzere,
  teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır.

  Kaynak: 6322 sayılı Kanun – Kurumlar Vergisi Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here