14.5 C
İstanbul
Çarşamba, 19 Mayıs 2021 5:16
Ana sayfa Etiketler Kurumlar vergisi

Etiket: kurumlar vergisi

Kooperatifler yedek akçelerini ortaklarına dağıtabilir mi?

0
Kooperatiflerde Yedek akçelerin dağıtılmaması Kooperatiflerce ayrılan yedek akçelerin ortakların sermayeye iştirak oranlarına veya koo-peratif ile yaptıkları muamele miktarlarına ya da başka bir esasa göre dağıtılmasına...

Kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları ile sosyal güvenlik kurumları Kurumlar...

0
Kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları ile sosyal güvenlik kurumları, Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında kurumlar vergisinden muaftır. Anılan...

VUK’ya göre amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar.

0
Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Ayrılan Amortismanlar Amortisman ayırabilmek için amortismana tabi kıymetin işletmede 1 yıldan fazla kullanılması ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz...

Askeri kantinler kazançları üzerinden kurumlar vergisi öder mi?

0
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait kreş ve konukevleri ile askeri kışlalardaki kantinler Kurumlar Vergisine tabi midir? Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait olup sadece...

Risturn istisnası nedir?

0
Risturn İstisnası KVK’nın 5’inci maddesinin birinci fıkrasının 7061 sayılı Kanun ile değişmeden önceki (i) bendi uyarınca, tüketim, üretim ve kredi kooperatiflerinin ortakları için hesapladıkları risturnlar...

Değerli Konut Vergisinin %90.5’i İstanbul’dan

0
İstanbul’da, Şubat ayı Merkezi Yönetim bütçe gelirleri tahsilatının yüzde 92.3’ünü vergi gelirleri oluşturdu. Yüzde 43.2 artışla 47 milyar TL’ye ulaşan vergi gelirlerinde, gelir vergisinin...

Kat karşılığı arsa tesliminde KDV ve Kurumlar Vergisi Uygulaması

0
Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Hissesi Karşılığı İnşaat Yapımı ve Sözleşmesine istinaden yapılan inşaatın vergi kanunları karşısındaki durumu   T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer...

Ocak 2021’de İstanbul’da ÖTV tahsilatı yıllık %38.8 arttı

0
Ocak 2021’de, İstanbul’da, 37 milyar 806 milyon TL vergi tahsil edildi. Tahsilattaki yıllık azalış, gelir vergisinde yüzde 3.8, kurumlar vergisinde yüzde 21.2 oldu. 7...

Bir şirket ve bir şahıs adi ortaklık kurabilir mi?

0
İş ortaklıklarında Vergileme İş Ortaklıklarının Tanımı ve kapsamı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında iş ortaklıkları, aynı maddenin diğer fıkralarında yazılı kurumların kendi aralarında...