7.7 C
İstanbul
Salı, 27 Şubat 2024 3:42
Ana Sayfa Etiketler Kurumlar vergisi

Etiket: kurumlar vergisi

İmalatçılar ve ihracatçılar için kurumlar vergisi oranları % kaçtır?

0
Geçici vergi de 32/7,32/8 ihracatçı, imalatçı kazançlarında %20 değil %19 vergi hesaplanıyordu. Bu uygulamada bir değişiklik oldu mu ? İhracat kazançlarında %24, aynı zamanda imalat kazancı da varsa o da %24 ,diğerleri %25 şeklinde olarak devam ediyor mu?

Gelir Vergisi mükellefleri de 31.12.2023 tarihli bilançolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutacak...

0
Kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10'dan fazla olması halinde malî tablolarını enflasyon düzeltmesine tâbi tutarlar.

Yabancı Nakliyat Firmalarının Türkiye’deki Kazançları Nasıl Vergilendirilir?

0
Türkiye’de elde edilen hasılatın brüt tutarına Kanunda belirtilen ortalama emsal oranlarının uygulanması suretiyle bulunacak tutar, yabancı ulaştırma kurumları için vergiye tabi kurum kazancı olacaktır. Kanunda belirtilen ortalama emsal oranları, Türkiye’de daimi veya arızi olarak çalışan bütün kurumlar için; Kara taşımacılığında %12, Deniz taşımacılığında %15, Hava taşımacılığında  %5

Sponsorluk harcamaları kurumlar vergisinden indirilebilir mi?

0
3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; sözü edilen kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için %50’si kurumlar vergisi matrahının tespitinde, beyan edilen kurum kazancından indirilebilecektir.

Hem İSMMMO hem de İTO’ya üye olan SMMM şirketi her iki...

0
Hem İSMMMO hem de İTO'ya üye olan SMMM şirketi her iki odaya da aidat ödemek zorunda mıdır?

AR-GE Destek Tutarları Vergiye Tabi Midir?

0
5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının mülga (a) bendi kapsamındaki projelere ilişkin alınan hibeler ise kurum kazancına dahil edilecek ve bu desteklerle karşılanan Ar-Ge harcamaları, Ar-Ge indiriminden yararlanabilecektir.

Hurda maddeyi toplayarak satanlar esnaf muaflığından yararlanabilir mi?

0
Ticari işletmelere ait atıkları mutat olarak veya belli aralıklarla satın alanlar hariç olmak üzere bir işyeri açmaksızın kendi nam ve hesabına münhasıran kapı kapı dolaşmak suretiyle her türlü hurda maddeyi toplayarak veya satın alarak bu malların ticaretini yapanlara veya tekrar işleyenlere satanlar esnaf muaflığından yararlanabilirler.

Komisyonculuk faaliyetinden kaynaklanan borçlar için finansman gider kısıtlaması uygulaması

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekinin incelenmesinden; -Şirketinizin her türlü demir ve çelikten mamul ve...

Kar dağıtımı yaparken zararları karlardan mahsup ettikten sonra kalan tutarı mı...

0
Kurumlar vergisi mükellefleri geçmiş yıllarda oluşan zararları, müteakip 5 hesap döneminde oluşan kurum kazancından mahsup edebilirler. Mahsup işlemi, her yıla ait zarar tutarları ayrı ayrı gösterilmek suretiyle yapılır.

Serbest bölgelerdeki vergileme ve istisnalar

0
Serbest bölgede 23.04.2023 tarihli kurduğumuz alım satım yapan bir firmamız var. Bu firma için kurumlar vergisi ve geçici vergi düzenleme zorunluluğu mevcut mudur?