Ana sayfa Vergi Defter Ve Belgeleri İncelemede Olanlara Getirilen İmkânlar – 7143 sayılı af kanunu

Defter Ve Belgeleri İncelemede Olanlara Getirilen İmkânlar – 7143 sayılı af kanunu

987
0

Defter Ve Belgeleri İncelemede Olanlara Getirilen İmkânlar

7143 sayılı af kanunu kapsamında

31/03/2018 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak  18/05/2018 tarihinden önce başlanıldığı halde tamamlanmamış olan vergi incelemeleri ile tarh, tahakkuk ve takdir işlemlerine, bu kanunun matrah ve vergi artırımlarına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, devam edilecektir.

Öte yandan, matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler hakkında bu Kanunun yürürlüğe  girdiği tarihten (18  Mayıs 2018) önce  başlanılmış olan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin 31 Temmuz 2018 tarihine kadar sonuçlandırılması gerekmektedir. Ancak 18 Mayıs 2018 tarihinden önce başlayan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin 31 Temmuz 2018 tarihine kadar tamamlanamaması hâlinde; mükelleflerin matrah ve vergi artırımı başvuru süresinin sonuna kadar (31 Ağustos 2018) başvuruda bulunmuş olmaları şartıyla, 31 Temmuz 2018 tarihinden sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden raporlar ve kararlar üzerine tarhiyat yapılmayacağından, vergi incelemesi ve takdir işlemlerine devam edilmeyecektir. Mükellefler sadece artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan veya artırılan vergileri ödeyeceklerdir.

Bununla birlikte, söz konusu inceleme ve takdir işlemleri 31 Temmuz 2018 tarihine kadar sonuçlandırılırsa ve mükellef inceleme raporları ile takdir komisyonu  kararlarının  vergi dairesi  kayıtlarına  intikal  ettiği  tarihten  önce

matrah artırımında bulunmuş ise; inceleme ve takdir sonucunda bulunan matrah farkı ile mükellefin artırımda bulunduğu matrah tutarı karşılaştırılır.

Eğer mükellefin artırdığı tutar:

İnceleme ve takdir sonucu ulaşılan matrah farkından az ise aradaki fark üzerinden mükellef hakkında vergi tarhiyatı yapılır ve ceza uygulanır. Ancak mükellefin talep etmesi halinde Kanunun bu hükmünden faydalanarak ödeme yapılabilir.

İnceleme sonucu ulaşılan matrah farkından fazla veya eşit ise mükellef hakkında ayrıca vergi tarhiyatı yapılmaz ve ceza uy

Diğer taraftan, mükellefler 31 Temmuz 2018 tarihinden önce matrah ve vergi artırımında bulunmuş olmakla birlikte artırımlar, vergi inceleme raporları ve takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten sonra yapılmışsa, yukarıdaki mahsup imkânından yararlanamayacaklardır. Ancak, söz konusu inceleme raporları ile takdir komisyonu kararlarına istinaden yapılan tarhiyatlar için Kanunun bu hükmünden faydalanabileceklerdir.

Kanun hükmünden yararlanılabilmesi için, inceleme ve takdir işlemleri tamamlandıktan sonra ihbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde vergi dairesine başvuruda bulunulması gerekmektedir. Ödemeler, ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere peşin veya ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılacaktır.

Ancak, kanunun yayım tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar ki süre içinde tebliğ edilen ihbarnameler bu süre içinde (başvuru süresi 30 günden az kalmış ise 30 gün içinde) başvuruda bulunmaları ve ödenecek tutarların ilk taksitini kanunun yayımı tarihini izleyen dördüncü ayda, izleyen taksitleri ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödemeleri şarttır.

Bu durumda; Tarh edilen verginin %50’sinin, Vergi aslının kalan %50’sinin, Vergi aslına bağlı olan (vergi ziyaı) cezaların tamamının, Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) kalan %75’inin, Gecikme faizinin tamamının,

  • Kanunun yayımlandığı tarihten sonrası için hesaplanacak gecikme faizinin,
  • Vergi aslına bağlı olmayan (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) cezanın gecikme faizi yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar hesaplanan Yİ- ÜFE tutarının, %25’inin,ödenmesi şartıyla, tahsilinden vazgeçilecektir.

Kaynak: Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here