Ana sayfa Muhasebe Bilgisayar ve tabletlerin tamirinde KDV Oranı %8 oldu peki yazıcı ve projeksiyon...

  Bilgisayar ve tabletlerin tamirinde KDV Oranı %8 oldu peki yazıcı ve projeksiyon tamirinde KDV oranı da düştü mü?

  Bilgisayarlar bakım ve onarımı/tamirinde KDV oranı nedir? Monitör bakım ve onarımı/tamirinde KDV oranı nedir? Tabletlerin bakım ve onarımında KDV oranı nedir? Tabletlerin bakım ve onarımı hizmetlerine KDV oranı nedir? Projeksiyon cihazı tamir ve bakımında KDV oranı nedir? Yazıcı tamir ve bakımında KDV oranı nedir?

  94
  0

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
  Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

  Sayı

  :

  39044742-130[Özelge]-E.709205

  28.09.2020

  Konu

  :

  Projeksiyon cihazı, monitör, tablet, yazıcı, pos ve barkod cihazı gibi elektronik cihazların tamir, bakım ve onarım hizmetinde uygulanacak KDV oranı

  İlgi

  :

  05/08/2020 tarihli ve 2247470 sayılı özelge talep formunuz.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Şirketinizin, projeksiyon cihazı, monitör, tablet, yazıcı, pos ve barkod cihazı vb. elektronik cihazların tamir, bakım ve onarımını yaptığı, 31/7/2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı hizmetlerinde katma değer vergisi (KDV) oranının %18’den %8’e indirildiği belirtilerek; bahsi geçen elektronik ürünler için verdiğiniz teknik servis hizmetinde uygulanması gereken KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  Mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

  Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak tespit edilmiştir.

  Diğer taraftan, 31/7/2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesi ile 2007/13033 sayılı BKK’ya eklenen geçici 6 ncı maddenin (1/l) bendiyle bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç) hizmetlerinde KDV oranı 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8’e indirilmiştir.

  Buna göre, bilgisayarlar ile bilgisayar işlevi gören monitör ve tabletlerin bakım ve onarımı hizmetlerine 2007/13033 sayılı BKK’nın geçici 6 ncı maddesi kapsamında 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8 oranında; söz konusu madde kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayan projeksiyon cihazı, yazıcı, pos ve barkod cihazlarına yönelik bakım ve onarım hizmetlerine ise genel oranda (%18) KDV uygulanması gerekmektedir.

   


  Kaynak: KDV Özelge
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here