Ana sayfa Vergi Amme Alacaklarında Tahsil Zaman Aşımı Ne Kadardır?

  Amme Alacaklarında Tahsil Zaman Aşımı Ne Kadardır?

  1495
  0

  1- AMME ALACAKLARINDA TAHSİL ZAMAN AŞIMI NE KADARDIR?
  Amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zaman aşımına uğrar. Para cezalarına ait hususi kanunlarındaki zaman aşımı hükümleri mahfuzdur. Zaman aşımından sonra mükellefin rızaen yapacağı ödemeler kabul olunur. 

  2- TAHSİL ZAMAN AŞIMINI KESEN HALLER NELERDİR?
  Aşağıdaki hallerde tahsil zaman aşımı kesilir:
  2.1- Ödeme,
  2.2- Haciz tatbiki,
  2.3- Cebren tahsil ve takip muameleleri sonucunda yapılan her çeşit tahsilat,
  2.4- Ödeme emri tebliği,
  2.5- Mal bildirimi, mal edinme ve mal artmalarının bildirilmesi,
  2.6- Yukardaki 5 sırada gösterilen muamelelerden her hangi birinin kefile veya yabancı şahıs ve kurumlar mümessillerine tatbiki veya bunlar tarafından yapılması,
  2.7- İhtilaflı amme alacaklarında kaza mercilerince bozma kararı verilmesi,
  2.8- Amme alacağının teminata bağlanması,
  2.9- Kaza mercilerince icranın tehirine karar verilmesi,
  2.10- İki amme idaresi arasında mevcut bir borç için alacaklı amme idaresi tarafından borçlu amme idaresine borcun ödenmesi için yazı ile müracaat edilmesi.
  2.11- Amme alacağının özel kanunlara göre ödenmek üzere müracaatta bulunulması ve/veya ödeme planına bağlanması.

  ***Kesilmenin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren zamanaşımı yeniden işlemeye başlar. Zamanaşımının bir bozma kararıyla kesilmesi halinde zamanaşımı başlangıcı yeni vade gününün rastladığı; amme alacağının teminata bağlanması veya icranın kaza mercilerince durdurulması hallerinde zamanaşımı başlangıcı teminatın kalktığı ve durma süresinin sona erdiği tarihin rastladığı; takvim yılını takip eden takvim yılının ilk günüdür. 

  3- HANGİ HALLERDE ZAMAN AŞIMI İŞLEMEZ?
  3.1-
  Borçlunun yabancı memlekette bulunması, hileli iflas etmesi veya terekesinin tasfiyesi dolayısıyla hakkında takibat yapılmasına imkan yoksa bu hallerin devamı müddetince zaman aşımı işlemez.
  3.2- Zaman aşımı, işlememesi sebeplerinin kalktığı günün bitmesinden itibaren başlar veya durmasından evvel başlamış olan cereyanına devam eder.

  Kaynak: 6183 Sayılı Kanun

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here