11.7 C
İstanbul
Cumartesi, 24 Şubat 2024 8:41
Ana Sayfa Etiketler Teminat

Etiket: teminat

Sahte Belge Düzenlemek Amacıyla Mükellefiyet Tesis Ettirenler Hangi Durumda Özel Esaslar...

0
Bu nedenle, sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirenlere mal tesliminde veya hizmet ifasında bulunan mükelleflerin sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyicisi olarak özel esaslara alınabilmesi için haklarında KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/E/3.2), (IV/E/3.3),4 (IV/E/4.2) ve (IV/E/4.3), bölümlerinde belirtildiği şekilde bir rapor veya tespit bulunması gerekir. Bu durumda bulunan mükellefler hakkında ise ilgili bölüme göre işlem yapılır.

Hangi Mükellefler Hızlandırılmış KDV İade Sisteminden Yararlanabilir?

0
Aşağıdaki şartları taşıyan mükelleflere talep etmeleri ve aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmeleri halinde bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığı (bulunmayan yerlerde Defterdarlık) tarafından “HİS sertifikası” (EK: 21) verilir.

Motorlu araç ticareti yapan mükelleflerin teminat vermeleri ile ilgili koşulların açıklandığı...

0
14 Ocak 2023 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 32073 TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:545)   Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli...

Teminatlar hangi hesapta takip edilmelidir?

0
Mahkemeye 59.500 TL teminat yatırdık. Bu bakiyeyi hangi hesaplarda izleyebiliriz? 126 hesap (B) 102 hesap (A) şeklinde kayıt yapılır.  Teminat süresi 1 yıldan fazla ise, 126...

KDV iadesinden doğan alacağımız nakit olarak talep edebilir miyiz?

0
Limited Şirket mükellefimizin yurtdışı ihracatlarından dolayı KDV iade alacağı çıkmaktadır. Biz müşterimizin bu KDV iade alacakları için her ay çıkan vergileri için mahsup işlemleri...

İthalat işlemlerinde ödenen teminat hangi hesapta takip edilir?

0
İthalatta ödenen gümrük vergisi makbuzunda gümrük vergi kodu 888 nakit teminat şeklinde tutar alınmış. Bu tutarı ne şekilde kayıtlara alıp beyannameye nasıl yansıtacağız? 888 kodun...

Vergi mükellefi olan kişinin Eurobond geliri de varsa yıllık gelir vergisi...

0
Serbest meslek kazancına ilave olarak ayrıca Eurobond gelirim de mevcuttur. Beyana tabi serbest meslek kazancım 40 bin TL olup 1.6.2006 tarihinden sonra ihraç edilen...

Bilanço usulüne tabi gerçek kişiler yıllık gelir vergisi beyannamesinde KKEG bildirimi...

0
Bilanço usulüne göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyannamesinde KKEG’leri nerede bildireceğiz? İlgili sayfada bulunan "OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR " Diğer Olağan...

Kira karşılığı alınan teminat mektupları yıllık gelir vergisi beyannamesinde bildirilir mi?

0
GMSİ mükellefi işyerini kiraya verdiğinde ödenmeme durumlarına karşılık teminat mektubu almaktadır. Teminat mektubunu kiracı ödeme aczine düştüğünde nakde çevirmektedir. Bu durumda tahsilat yıllık gelir...

Finansal Yardım Yasağı ve Kaldıraçlı Devralma

0
Av. Gül ALTUNAY g.altunay@ozgunlaw.com Giriş Türk Ticaret Kanunu’nun 379. maddesi ile bir şirketin kendi paylarını, esas veya çıkarılmış sermayesinin onda birini aşacak şekilde ivazlı olarak devralması veya...