Ana sayfa Vergi Adi Ortaklığın Yaptığı İnşaat İşinde Onay Tarihi Bulunmaması Halinde Geçici Kabul Tarihi...

  Adi Ortaklığın Yaptığı İnşaat İşinde Onay Tarihi Bulunmaması Halinde Geçici Kabul Tarihi Nasıl Belirlenir?

  1610
  0

  GİB – ÖZELGE)

  Konu: XXX İnş.A.Ş.-YYY İnş.A.Ş. Adi Ortaklığının yaptığı inşaat işinde onay tarihi bulunmayan dokümanda geçici kabul tarihinin belirlenmesi

  İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, ……… İl Özel İdaresi-Proje Koordinasyon Birimi’ne karşı yüklenilen ve İstanbul ilinde 5 okulu kapsayan… sözleşme paketi adlı eğitim yapılarının yeniden yapım inşaatı işine ait geçici kabul belgeleri ile geçici kabul belgesi icmali dokümanlarında onay tarihinin bulunmadığı bu nedenle yıllara sari mahiyetteki işin bitim tarihinin nasıl belirleneceği hususunda tereddüt hasıl olduğu belirtilerek konu hakkında Başkanlığımız görüşü istenmektedir.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 42’nci maddesinin birinci fıkrasında; “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekupaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkûr yıl beyannamesinde gösterilir. [1] ” hükmü yer almaktadır.

  Bir işin Gelir Vergisi Kanunu’nun 42’nci maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için;
  -Faaliyet konusunun inşaat ve onarma işi olması,
  -İnşaat ve onarma işinin birden fazla takvim yılına sirayet etmesi,
  -İnşaat ve onarma işinin taahhüde bağlı olarak yapılması şartlarının bir arada aranılması gerekmektedir.

  Aynı Kanunun 44’üncü maddesinin birinci fıkrasında; “İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih; diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı ve fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir.[2] ” hükmüne yer verilmiştir.

  Buna göre, geçici ve kesin kabul usulüne tabi işlerde geçici kabul tutanağının idarece onaylandığı tarihin, geçici ve kesin kabul usulüne tabi olmayan işlerde ise işin fiilen tamamlandığı veya bırakıldığı tarihin işin bitim tarihi olarak kabul edilmesi, bu işle ilgili kâr veya zararın bitim tarihi itibariyle tespit edilmesi ve tamamının işin bittiği yılın geliri olarak beyan edilmesi gerekmektedir.

  Diğer yandan özelge talep formu eklerinin tetkikinden;
  – ……………. işaretli eğitim binalarının yeniden yapımı işinin ……… İl Özel İdaresi Proje Koordinasyon Birimi tarafından 05.09.2012 tarihli yazı ile ortaklığınıza verildiğinin ve işe başlama duyurusunun mühendis tarafından düzenleneceğinin bildirildiği,
  – Proje yürütücüsü müşavir firma ……….. Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. tarafından ……….. İlinde bulunan 5 adet okul için 08.11.2012 tarihinde işe başlama bildiriminin düzenlendiği,
  – Yüklenilen iş kapsamında bulunan her okul için ayrı ayrı geçici kabul belgesi düzenlendiği, sadece mühendis imzaları bulunan söz konusu belgelerde bazı okulların 2013 yılında bazılarının ise 2014 yılında bitirildiğinin belirtildiği,
  – İhaleyi veren …….. Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi antetli geçici kabul belgesi icmalinin, tamamlanan 5 okulun geçici kabul tarihleri belirtilerek müşavir firma …….. Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. tarafından 23.06.2014 tarihinde onaylandığı,
  anlaşılmıştır.

  Buna göre, … İl Özel İdaresi Proje Koordinasyon Birimi tarafından ihale edilen ve müşavir firma… Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. tarafından denetim ve koordinasyon işlemleri gerçekleştirilen… işaretli eğitim binalarının yeniden yapım işine ilişkin geçici kabul belgesi icmalinin idare tarafından yetkilendirilmiş… Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. tarafından onaylandığı 23.06.2014 tarihinde bitirildiğinin kabul edilerek kâr veya zararın bu tarih itibariyle tespit edilmesi ve 2014 yılı beyanına dâhil edilmesi gerekmektedir.

  Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı …………. Vergi Dairesi Başkanlığı
  19 Kasım 2015 Tarih ve 38418978-120[42-15/14]-2142 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here