Ana sayfa Vergi A.Ş. Şarta Bağlı Sermaye Artırımında Sermaye Taahhüdü Nasıl Yapılır?

  A.Ş. Şarta Bağlı Sermaye Artırımında Sermaye Taahhüdü Nasıl Yapılır?

  1430
  0

  1- A.Ş. ŞARTA BAĞLI SERMAYE ARTIRIMINDA SERMAYE TAAHHÜDÜ NASIL YAPILIR?
  1.1-
  Değiştirme ve alım hakları, esas sözleşmenin şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin hükmüne gönderme yapan yazılı bir beyan ile kullanılır; mevzuat, ihraç izah namesinin yayımlanmasını gerekli gördüğü takdirde, buna da göndermede bulunulur.
  1.2- Taahhüdün ifası, para yatırılması veya takas yoluyla bir mevduat veya katılım bankası aracılığıyla gerçekleştirilir.
  1.3- Pay sahipliği hakları sermaye taahhüdünün ifası ile doğar. 

  2- ŞARTA BAĞLI SERMAYE ARTIRIMI SONRASINDA ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİNDE HANGİ BİLGİLER YER ALIR?
  Yönetim kurulu, sermaye artırımı beyannamesinde, yeni çıkarılan payların sayısını, itibarî değerini, türlerini, belirli gruplara tanınan imtiyazları veya hesap döneminin sonundaki sermayenin durumunu belirler. Yönetim kurulu esas sözleşmeyi mevcut duruma uyarlar. 

  3- ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİMİ KİM TARAFINDAN TİCARET SİCİLİNE NE ZAMAN TESCİL ETTİRİLİR?
  Yönetim kurulu, hesap döneminin kapanmasından itibaren en geç 3 ay içinde, esas sözleşme değişikliğini ticaret siciline tescil ettirir; sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu beyannamesini sicile tevdi eder.

  ***Değiştirme ve alım haklarının sona ermesi üzerine yönetim kurulu, şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin hükmü esas sözleşmeden çıkarır. Hüküm sicilde de silinir.

  Kaynak: Türk Ticaret Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here