15.7 C
İstanbul
Cumartesi, 24 Şubat 2024 22:30
Ana Sayfa Etiketler Hesap dönemi

Etiket: hesap dönemi

Şirketlerin Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubunda Süre Nedir?

0
Kurumlar vergisi beyannamesinde, her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve 5 yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar kurum kazancından indirilebilecektir.

Mali Müşavirler Yıl İçinde Yaptıkları Sözleşmenin Bitiş Tarihini 31.12…. Olarak Mı...

0
Mali müşavirlerin yeni kurulan şirketlerle yıl içinde yaptıkları sözleşmelerde hesap dönemi 31 aralık ta sona erdiği için sözleşmeleri kıst dönem yani 31 aralık tarihine kadar 1 yıldan kısa süreli yapması gerekiyor değil mi?

Hesap Dönemi Nedir?

0
Hesap Dönemi Nedir?

Devir ve Bölünmelerde Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi Kim Tarafından Ödenir?

0
1- TASFİYE VE BİRLEŞME HALİNDE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ NE ZAMAN ÖDENİR? Tasfiye ve birleşme halinde, tasfiye edilen veya birleşen kurumlar adına tasfiye veya birleşme kârı...

Bankadan Yapılan Borçlanmaların Örtülü Sermaye Tutarının Hesaplaması Nasıl Yapılır?

0
(GİB – ÖZELGE) Konu: İlişkili kişi tanımında yer alan "kurum" tabirinin kapsamı. İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin …'den banka kredisi kullandığı, şirketinize %40 oranında ortak...

Hakedişten Kesilen SGK Primleri Gider Olarak Kaydedilir mi?

0
(GİB – ÖZELGE) Konu: Hakedişten Kesilen SGK Primlerinin Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı İlgi: ….Tarih ve... Kayıt numaralı özelge talep formunuz. İlgide kayıtlı özelge...

Özel Hesap Dönemi Talep Edilebilmesi İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

0
1- ÖZEL HESAP DÖNEMİ İÇİN NEREYE BAŞVURU YAPILMASI GEREKİR? Özel hesap dönemi için Maliye Bakanlığına (Gelir İdaresi Başkanlığı) yazılı başvuru yapılarak izin alınması gerekmektedir.. 2- ÖZEL...

Yurtdışındaki Kazançlar Üzerinden Ödenen Vergiler Türkiye’de Nasıl İndirilir?

0
1- YURTDIŞINDAKİ KAZANÇLAR ÜZERİNDEN ÖDENEN VERGİLER TÜRKİYE’DE İNDİRİLİR Mİ? Yabancı ülkelerde elde edilerek Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlardan mahallinde ödenen kurumlar vergisi ve...

Limited Şirketlerde Genel Kurul Toplantı Çağrıları Nasıl Yapılır?

0
1- Genel kurul müdürler tarafından toplantıya çağrılır. Olağan genel kurul toplantısı, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde yapılır. Şirket sözleşmesi...

Yurt Dışında Yapılacak İnşaat İşi İçin Türkiye Merkezinden Malzeme Gönderilmesi Halinde...

0
(GİB – ÖZELGE) Konu: Yurtdışında yapılan inşaat işiyle ilgili olarak merkezden yurt dışı şubeye yapılacak mal hareketlerinin vergi kanunları açısından değerlendirilmesi hk. İlgi: ... tarihli ve......