Ana Sayfa Vergi Bankadan Yapılan Borçlanmaların Örtülü Sermaye Tutarının Hesaplaması Nasıl Yapılır?

  Bankadan Yapılan Borçlanmaların Örtülü Sermaye Tutarının Hesaplaması Nasıl Yapılır?

  1588
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: İlişkili kişi tanımında yer alan “kurum” tabirinin kapsamı.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin …’den banka kredisi kullandığı, şirketinize %40 oranında ortak olan… AŞ’ye… Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfının %96,42 oranında ortak olduğu, söz konusu vakfın da… ye %33,98 oranında ortak olduğu belirtilerek, banka kredisi kullanılan …’nin ortaklarla ilişkili kişi konumunda olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Örtülü sermaye” başlıklı 12’nci maddesinde;

  “(1) Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır.

  (2) Yukarıda belirtilen karşılaştırma sırasında, sadece ilişkili şirketlere finansman temin eden kredi şirketlerinden yapılan borçlanmalar hariç olmak üzere, ana faaliyet konusuna uygun olarak faaliyette bulunan ve ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılan banka veya benzeri kredi kurumlarından yapılan borçlanmalar % 50 oranında dikkate alınır.

  (3) Bu maddenin uygulanmasında;
  a) Ortakla ilişkili kişi, ortağın doğrudan veya dolaylı olarak en az %10 oranında ortağı olduğu veya en az bu oranda oy veya kâr payı hakkına sahip olduğu bir kurumu ya da doğrudan veya dolaylı olarak, ortağın veya ortakla ilişkili bu kurumun sermayesinin, oy veya kâr payı hakkına sahip hisselerinin en az %10’unu elinde bulunduran bir gerçek kişi veya kurumu,
  b) Öz sermaye, kurumun Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit edilmiş hesap dönemi başındaki öz sermayesini,
  ifade eder.
  ..

  (5) Yukarıda belirtilen oranlar, borç veren ortaklar ve ortakların ilişkide bulunduğu kişiler için topluca dikkate alınır.
  …”
  hükümleri yer almıştır.

  Öte yandan, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “12.1.2. Ortakla ilişkili kişi” başlıklı bölümünde;

  “Ortağın, doğrudan veya dolaylı olarak en az %10 oranında ortağı olduğu veya en az %10 oranında oy veya kâr payı hakkına sahip olduğu bir kurumu ya da

  Doğrudan veya dolaylı olarak ortağın veya ortakla ilişkili bu kurumun sermayesinin, oy veya kâr payı hakkına sahip hisselerinin en az %10’unu elinde bulunduran bir gerçek kişi veya kurumu
  ifade etmektedir.

  Görüldüğü üzere, ortakla ilişkili sayılan kişi ve kurumlarda, en az %10 oranında sermaye, oy ya da kâr payı hakkına sahip olma şartı aranmaktadır. Gerçek kişi veya kurumların, borç kullanan kurumlara, %10 oranından daha az sermaye, oy veya kâr payı hakkı bulunması halinde, ortakla ilişkili kişi sayılmaları söz konusu olmayacaktır.
  …”
  açıklamalarına yer verilmiş olup Tebliğin “12.1.3. Borcun doğrudan veya dolaylı olarak temin edilmesi” başlıklı bölümde;

  “Borcu kullanan kurumun, borcu ortaklık ilişkisi olan bir kurumdan veya ortakları ile ilişkili bir başka kurumdan doğrudan temin etmemesi örtülü sermayenin mevcut olmayacağı anlamına gelmemektedir.

  Borcun, ortak veya ortakla ilişkili kişiden ancak üçüncü kişi üzerinden dolaylı olarak temin edilmesi durumunda da örtülü sermaye söz konusu olabilecektir. Dolaylı olarak temin edilen borçlanmalarda araya birden fazla kurumun girmesi borcun örtülü sermaye olarak kabul edilmesine engel teşkil etmemektedir.”
  açıklamaları yer almaktadır.

  Kurumlar Vergisi Kanununun 12’inci maddesinin birinci fıkrasında; kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmının, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılacağı hükmüne yer verilmiştir.

  Bu karşılaştırma sırasında ana faaliyet konusuna uygun olarak faaliyette bulunan ve ortak veya ortaklarla ilişkili kişi sayılan banka veya benzeri kredi kurumlarından yapılan borçlanmalar %50 oranında dikkate alınacaktır.

  Bu hüküm ve açıklamalara göre, örtülü sermaye uygulamasında 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre faaliyet gösteren bir mevduat bankası olan… Şirketinizin ilişkili kişisi durumundadır. Bu itibarla, ana faaliyet konusuna uygun olarak adı geçen bankadan yapılan borçlanmaların örtülü sermaye tutarının hesaplanmasında %50 oranında dikkate alınması gerekmektedir.


  Kaynak: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı -11 Ağustos 2015 Tarih ve 62030549-125[12-2014/494]-73856 Sayılı Özelge
  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BENZER İÇERİKLER


  Devir Tarihinden Sonra Yapılacak Örtülü Sermaye Hesaplaması İçin Esas Alınacak Öz Sermaye Tespiti Nasıl Yapılır?

  Ne Tür Borçlanmalar Örtülü Sermaye Sayılmaz?

  Örtülü Sermaye Nedir?

  Örtülü Sermaye Üzerinden Ödenen Faizler, Zarar Edilmesi Durumunda Kar Payı Olarak Değerlendirilebilir mi?

  Örtülü Sermayede Düzeltme Müessesesi Ve Bazı Sorunlar

  Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazançların Hesaplanması

  Yenileme fonundaki tutarı vergilendirmeden sermayeye ekleyebilir miyim?

  Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazançlarda Ceza ve Düzeltme İşlemleri

  Özsermaye Nedir?

  Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Nedir?

  Şirkete Her Şeyi Gider Yazabilir misiniz?

  İlişkili kişiden yapılan mal alımının vade farkını gider yazabilir miyiz?

  Şirket ortağı aldığı krediyi şirkete verirse, şirket faizini gider yazabilir mi?

  Artık Vergi Denetimi Yapılmadan Önce “İzahat” İmkânınız Var!!!

  KKEG nedir? (Kanunen kabul edilmeyen giderler)

  Forward İşlemi Sebebiyle Oluşan Kâr veya Zarar Kurum Kazancına Dâhil Edilir mi?

   

  Önceki İçerikÇalışan sayımız 50 kişiden 43’e düştü. Engelli çalışan zorunluluğumuz devam eder mi?
  Sonraki İçerikGelir vergisinden doğan iade vergi alacağım için nereye nasıl başvuru yapmam gerekir?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz