Ana sayfa TTK A.Ş. Şarta Bağlı Sermaye Artırımı Nasıl Yapılır?

  A.Ş. Şarta Bağlı Sermaye Artırımı Nasıl Yapılır?

  1744
  0

  1- A.Ş. ŞARTA BAĞLI SERMAYE ARTIRIMI KARARI NASIL VERİLEBİLİR?
  1.1-
  Genel kurul, yeni çıkarılan tahviller veya benzeri borçlanma araçları nedeniyle, şirketten veya topluluk şirketlerinden alacaklı olanlara veya çalışanlara, esas sözleşmede değiştirme veya alım haklarını kullanmak yoluyla yeni payları edinmek hakkı sağlamak suretiyle, sermayenin şarta bağlı artırılmasına karar verebilir.
  1.2- Sermaye, değiştirme veya alım hakkı kullanıldığı ve sermaye borcu takas veya ödeme yoluyla yerine getirildiği anda ve ölçüde kendiliğinden artar.

  2- ŞARTA BAĞLI SERMAYE ARTIRIMI SINIRLARI NASIL TESPİT EDİLİR?
  2.1-
  Şartlı olarak artırılan sermayenin toplam itibarî değeri sermayenin yarısını aşamaz.
  2.2- Yapılan ödeme, en az, nominal değere eşit olmalıdır.

  3- ŞARTA BAĞLI SERMAYE ARTIRIMINDA ESAS SÖZLEŞME İÇERİĞİNDE HANGİ BİLGİLER BULUNUR?
  3.1-
  Esas sözleşme;
  3.1.1- Şarta bağlı sermaye artırımının itibarî değerini,
  3.1.2- Payların sayılarını, itibarî değerlerini, türlerini,
  3.1.3- Değiştirme veya alım hakkından yararlanabilecek grupları,
  3.1.4- Mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarının kaldırılmış bulunduğunu ve bunun miktarını,
  3.1.5- Belli pay gruplarına tanınacak imtiyazları,
  3.1.6- Yeni nama yazılı payların devrine ilişkin sınırlamaları,
  içerir.

  3.2- Tahviller ve benzeri borçlanma araçlarına bağlı değiştirme ve alım hakları içeren tahviller veya benzeri borçlanma araçları, öncelikle pay sahiplerine önerilmiyorsa, esas sözleşme ayrıca;
  3.2.1- Değiştirme veya alım haklarının kullanılma şartlarını,
  3.2.2- İhraç bedelinin hesaplanmasına ilişkin esasları,
  da açıklar.

  ***Şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme hükmünün tescilinden önce tanınmış bulunan değiştirme ve alım hakları batıldır.

  Kaynak: Türk Ticaret Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here