4a’lı olarak çalıştığı iş yerine ortak olan kişinin işten çıkışında kıdem tazminatı...

4a’lı olarak çalıştığı iş yerine ortak olan kişinin işten çıkışında kıdem tazminatı hesaplanır mı?

66
0
PAYLAŞ
Babasının bütün hisselerine sahip olduğu Limited şirkette çalışan bir kişi, babasının ölümünden sonra veraset ilamına istinaden şirketin %25 ortağı oluyor. Bu durumda bu şirketin ortağı aynı zamanda çalışan olamayacağı için 4-a’lı iş akdinin sonlandırılması gerekiyor.
Bu sonlandırma sonucunda bu kişi kıdem tazminatına hak kazanır mı?

İşçinin kıdem tazminatı hak etmesi için, aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması koşulunu sağlamak şartıyla;

İşçinin kendi isteği ile işten ayrılmamış olması, sözleşmenin işveren tarafından sona erdirilmesi ya da kendiliğinden sona ermesi, İşçi kendi isteği ile ayrılıyorsa, ayrılma nedeninin İş Kanunu’nun 24. maddesinde belirtilen işçinin haklı bir nedene dayanarak derhal iş bırakma şartına bağlı olması,

İşçinin işveren tarafından işten çıkarılma nedeninin İş Kanunu madde 25/b’ de belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları nedeniyle olmaması,

İşçinin askerlik görevi nedeni ile işten ayrılması,

Kadın işçi çalışırken evlenmiş ise, evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde iş sözleşmesini evlilik nedeniyle sona erdirmesi, İşçinin emeklilik şartlarını yerine getirmiş olup ilgili kuruma müracaat etmiş olması, İşçinin sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını doldurup, sadece yaşını doldurmasını beklerken kendi isteğiyle işten ayrılmak istemesi;
yani 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gün sayısını tamamlamasıyla iş sözleşmesini feshi,

İşçinin ölümü nedeni ile sözleşmenin kendiliğinden feshi (hak sahipleri veya yasal varisleri)

nedeniyle işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

Babasının ölümü ile hak sahibi olan işçiyi bu şartlara dahil olmadığı açıktır. Şu halde şirketin yetkisi gereği kıdeme hükmetmesi de söz konusudur.

 

 

 

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Kıdem Tazminatı Hesaplanırken Ücrete Hangi Ödemeler Dâhil Edilmez?

 

 

 

BİR CEVAP BIRAK