Ana sayfa Mevzuat 29 Kasım 2018 Tarihli ve 30610 Sayılı Resmi Gazete

29 Kasım 2018 Tarihli ve 30610 Sayılı Resmi Gazete

604
0

29 Kasım 2018 Tarihli ve 30610 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ SONRAKİ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

––  Danıştay Üyeliğine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Lütfiye AKBULUT’un Seçilmesi Hakkında Karar (Karar: 2018/244)

 

ATAMA KARARLARI

––  Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında Açık Bulunan Başkan Yardımcılıklarına Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2018/245)

––  Tarım ve Orman Bakanlığında Açık Bulunan Müfettişliklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2018/246)

 

YÖNETMELİKLER

––  Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Mühendis, Mimar, Tekniker, Sürveyan, Hareket Memurları Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği

––  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

––  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

––  Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 59) Genel Yönetim Mali İstatistikleri

––  2018 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

––  2018 Yılı Ekim Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

 

KURUL KARARLARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/11/2018 Tarihli ve 8210 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/11/2018 Tarihli ve 8216 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2017/179, K: 2018/106 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2014/54 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/37 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2014/65 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/38 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2015/8 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/43 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2015/9 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/44 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2015/38 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/57 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2015/39 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/58 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2015/43 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/59 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2015/44 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/60 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here