Ana sayfa Muhasebe YMM ile tam tasdik sözleşmesi imzalandığında vergi beyannamelerinde SMMM mi yoksa YMM...

  YMM ile tam tasdik sözleşmesi imzalandığında vergi beyannamelerinde SMMM mi yoksa YMM bilgilerine mi yer verilecek?

  77
  0

  Ymm ile tam tasdik sözleşmesi imzalanacak beyannameleri smmm mi verecek ymm mi verecek? Ayrıca bünyesinde smmm bulundurmak zorunda mi?

  Tam tasdik yaptıran mükellef SMMM bulundurmak zorunluluğu olmaz.

  Ancak TAM TASDİK YAPILMASI ZORUNLU DEĞİLDİR. İSTEĞE BAĞLIDIR. KONU HAKKINDAKİ MEVZUAT YORUMU AŞAĞIDADIR.

  YILLIK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN YMM’LERE TAM TASDİK YAPTIRILMASI ZORUNLU DEĞİLDİR.

  30.07.1995 tarihinde yayımlanan 18 No’lu SM, SMMM, YMM Kanunu Genel tebliği ile yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile bunlara ekli mali tablolar ve bildirimlerin yeminli mali müşavirlerce tasdikine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

  Söz konusu tebliğin Tasdike ilişkin esaslar başlıklı I. bölümünün, “A Kapsam” başlığı altında;
  “Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi (tasfiye, birleşme ve devir beyannameleri dahil) vermek durumunda bulunan mükellefler, söz konusu beyannameleri ile bunlara ekli mali tablolarını ve bildirimlerini DİLEDİKLERİ TAKDİRDE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİK ETTİREBİLİRLER.’’

  29 No’lu SM, SMMM, YMM Kanunu Genel Tebliğinin I.Bölümünün 4-Sözleşme Düzenlenmesi ve Sözleşmelerinin Feshi başlıklı bölümünde;
  “18 sıra No’lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenleme uyarınca mükellefler DİLEDİKLERİ takdirde tam tasdik hizmetinden yararlanabileceklerdir.”

  ifadesi yer almıştır.

  Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde; mükelleflerin herhangi bir şartla sınırlı olmaksızın İSTEMELERİ halinde tam tasdik hizmetinden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.


  Vergi beyannamelerinde hem SMMM hem de YMM bölümleri mevcuttur.


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here