Ana sayfa Duyurular Yerli doğal gaz üretimine verilen destek oranı arttırıldı

Yerli doğal gaz üretimine verilen destek oranı arttırıldı

65
0

EPDK’dan yerli doğal gaza bir teşvik daha

Doğal gaz ithalatı ve toptan satışı yapan tedarikçilerin 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’ndan kaynaklanan doğal gaz depolama yükümlülükleri hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından kabul edilen Doğal Gaz Depolama Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar 08/11/2016 tarih ve 29882 s. Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Ayrıca 3 yıllık uygulama dönemi içerisinde piyasadan alınan geri dönüşler ve EPDK tarafından tespit edilen hususlar çerçevesinde Doğal Gaz Depolama Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslarda yapılması planlanan değişiklikler konusunda 2020 yılı başında EPDK tarafından bir değişiklik taslağı oluşturulmuş ve 2020 Mart ayı içerisinde EPDK internet sitesinde piyasa görüşlerine açılmıştı. Piyasada faaliyet gösteren şirketlerden ve ilgili kurum/kuruluşlardan alınan görüşler EPDK tarafından değerlendirildi ve taslağa nihai hali verilerek Kurul onayına sunuldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 01.10.2020 tarihli toplantısında alınan karar ile “Doğal Gaz Depolama Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar” kabul edildi.

Yapılan başlıca önemli değişiklikler özetle;

Mevcut Usul ve Esaslara göre depolama yükümlülüğünden hâlihazırda muaf olan yerli doğal gaz üreten şirketlerden yerli doğal gaz alıp satışını yapan diğer lisans sahiplerine de bu yerli doğal gaz satışı kadar depolama muafiyeti getirildi. Böylece yerli doğal gaz üretimine verilen destek oranı arttırıldı.

Boru hatlarının ulaşmadığı ilçelere taşımalı yöntemlerle doğal gaz ulaştırılması amacıyla dağıtım şirketlerine yapılan LNG/CNG satışı da depolama yükümlülüğünden muaf tutuldu. Böylece boru hatlarının ulaşmadığı bölgelerdeki vatandaşlarımızın doğal gaz konforuna kavuşması imkânları arttırıldı.

Dağıtım şirketlerine doğal gaz satışı yapan lisans sahiplerinin yılsonu gerçekleşen satış rakamına göre değil, sene başında yaptıkları tedarik sözleşmelerinde belirtilen rakama göre depolama yükümlülüğünün hesaplanması kuralı getirildi.

Dağıtım şirketlerine doğal gaz satışı yapan tedarikçilerin satış sözleşmelerini her yıl Ocak ayı sonuna kadar Kuruma sunmaları kuralı getirildi.

Doğal gaz ithalatçıların yükümlülük miktarının %100’ünün, toptan satıcıların yükümlük miktarının ise %80’inin kış sezonu öncesi 1 Kasım itibarıyla yer altı doğal gaz depolarında bulundurulması zorunluluğu getirildi. Böylece, zaten hâlihazırda teminat altına alınmış olan Ülkemizin doğal gaz arz güvenliğine bir katkı daha sağlanmış oldu.


Kaynak: EPDK
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here