Ana sayfa Makale Verginin Terkin Edilmesi Nedir?

  Verginin Terkin Edilmesi Nedir?

  15264
  0

  1- VERGİNİN TERKİNİ NEDİR?
  Verginin terkini, tahakkuk veya tahsil edilmiş bir verginin, tahakkuk kaydının iptali veya tahsil edilen verginin mükellefe ret ve iadesi suretiyle vergi alacağını ortadan kaldıran bir işlemdir.

  2- HANGİ HALLERDE VERGİDE TERKİN İŞLEMİ YAPILABİLİR?
  2.1- Aşağıda yazılı afetler sebebi ile,
  2.1.1- Yangın,
  2.1.2- Yer sarsıntısı,
  2.1.3- Yer kayması,
  2.1.4- Su basması,
  2.1.5- Kuraklık,
  2.1.6- Don,
  2.1.7- Muzır hayvan
  2.1.8- Haşarat istilası ve bunlara benzer afetler yüzünden;

  2.2- Maliye Bakanlığınca zararla münasip olmak üzere, kısmen veya tamamen terkin olunur.
  2.2.1- Varlıklarının en az üçte birini (1/3) kaybeden mükelleflerin bu afetlerin zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgili bulunan vergi borçları ve vergi cezaları;
  2.2.2- Mahsullerinin en az üçte birini (1/3) kaybeden mükelleflerin, afete maruz arazi için zararın tahakkuk ettiği hasat ve devşirme zamanına tesadüf eden yıla ait olarak tahakkuk ettirilen Arazi Vergisi borçları ve vergi cezaları,

  3- ZARAR TESPİTİ NASIL YAPILIR?
  Zarar derecesini ve ilgili bulunduğu gelir kaynağını mahalli idare heyetleri yaptıracağı tahkikat üzerine tespit eder.

  Kaynak: Vergi Usul Kanunu

  Tarih: 12 Şubat 2017

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here