2.7 C
İstanbul
Salı, 31 Ocak 2023 22:13
Ana sayfa Etiketler Tahakkuk

Etiket: tahakkuk

Yeniden değerlenme için tarih sınırlaması var mıdır?

0
Yeniden değerlenme için tarih sınırlaması var mıdır?

Bilanço Usulüne tabi vergi mükellefleri Gelir Geçici Vergi ödemeleri için kayıtlarına tahakkuk işlemi...

0
Bilanço Usulüne tabi vergi mükellefleri Gelir Geçici Vergi ödemeleri için kayıtlarına tahakkuk işlemi yaparlar mı?

TÜRMOB e-Birlikteki SMMM sözleşme bedelinde değişiklik yapılırsa damga vergisi ödenecek mi?

0
Temmuz ayından itibaren Türmob E-birlik üzerinden düzenlenen SMMM EK ÜCRET SÖZLEŞMESİ için damga vergisi tahakkuk edilerek damga vergisi ödemesi yapılması gerekli midir?

Stok affı beyanı sebebiyle tahakkuk eden ancak indirimi unutulan KDV için...

0
Stok affı beyanı sebebiyle tahakkuk eden KDV süresi içinde içinde ödenmiştir ancak ödenen KDV dönemin KDV beyannamesinde indirim konusu yapılmamıştır. Bu hakkımızı kullanmak için geçmişe yönelik KDV beyannamelerimize düzeltme verebilir miyiz?

Ticari olarak zarar eden şirkete KKEG nedeniyle vergi tahakkuk etmesi sorun...

0
Gelir tablosunda olağan kar ve zarar (-) olarak çıktı. lakin kar ve vergi var. İleride maliye açısından bir sıkıntı olur mu?

Gekap beyannamesi tahakkuk kaydı ne zaman yapılacaktır?

0
Gekap beyannamesi için tahakkuk kaydını ilgili dönem sonlarında mı 31/03 ,30/06 vs yoksa beyannameyi verdiğimiz tarihte 1.dönem için Nisan ayında mı yapmak gerekir?

Banka Kredi Borçları Nedeniyle Tahakkuk Etmiş, Ancak Henüz Ödenmemiş Faizlerin Gider...

0
VUK’nın 281 ve 285’inci maddelerinde mevduat veya kredi sözleşmelerine dayanan alacak ve borçların, değerleme gününe kadar işlemiş faizleriyle birlikte dikkate alınacağı (değerleneceği) hükme bağlanmıştır. Söz...

Gelir vergisi mükellefleri kayıtlarında geçici vergi ve yıllık gelir vergisi tahakkuku...

0
Genç girişimci istisnasından yararlanan bilanço defterimizin 80 bin TL karı bulunmaktadır. İstisnasını düştüğümüzde 5 bin üzerinden vergilendirerek geçici beyanımızı verdik. Fakat bu istisna muhasebe...

Tahakkuk eden ancak ödenmeyen geçici vergi için ne yapılır?

0
Tahakkuk eden ancak ödenmeyen geçici vergi için ne yapılır? Üçer aylık kazançlar üzerinden  tahakkuk ettirilmiş, ancak ödenmemesi nedeniyle yıllık beyanname üzerinden  hesaplanan vergiden mahsup imkânı...

İSKİ’den alınan ödeme makbuzlarındaki KDV indirim konusu yapılır mı?

0
İnşaat işiyle iştigal eden firmanın İSKİ kurumuna ödediği ve kurumun vermiş olduğu tahakkuksuz gelirler tahsilat makbuzundaki KDV’leri indirim konusu yapabilir miyiz?  Makbuzlarda KDV gösterilmiş ise...