21.3 C
İstanbul
Çarşamba, 23 Haziran 2021 7:42
Ana sayfa Etiketler Tahakkuk

Etiket: tahakkuk

Adres nakillerinde SGK’ya bildirim yapmalı mıyız?

0
MuhSGK’yı verirken tahakkuk SGK'ya yüklenemedi. Bildirgelerinin SGK'ya aktarılması için beyannamenizi tekrar göndermeniz gerekmektedir şeklinde hata veriyor. Şirket adresini taşıdık. Kanun kapsamına alınış tarihi 05.05.2021'dir....

Kesinleşmiş (Tahakkuk etmiş) Vergi Ve SGK Borçları Nasıl Taksitlendirilecek?

0
Kesinleşmiş alacaklar MADDE 2 – (1) Hazine ve Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan bu Kanunun yayımı tarihi...

Aylık KDV tahakkukları ayın hangi günü yapılmalıdır?

0
Her ay yapılan KDV tahakkukları ile alakalı olarak e defter kaydının da 04/2021 dönemi KDV tahakkuk muhasebe fişini 30/04/2021 olarak kayıt ediyoruz. Ama vergi...

İleriki aylara ait damga vergisi beyannamesini süresinden önce beyan edebilir miyiz?

0
Limited şirketi bir mükellefim sık sık kamu ihaleleri kapsamında damga vergisi tahakkuk ettirmek durumunda kaldığı için sürekli DV mükellefiyeti açtık. Bir kamu kurumuyla ihale...

İşverenler kıdem tazminatının tavan ücreti üzerinde personellerine tazminat ödeyebilir mi?

0
Bir personelin tazminatı tutarı kıdem tazminatı tavanını aşıyor. Kıdem tazminatını aşan kısım için sgk ve gelir vergisi kesintisi kesilmesi gerekiyor mu? Personele kıdem tazminatının...

Personellere ödenen yemek paraları SGK primine dahil edilmeli midir?

0
İşveren ramazan dolayısı ile çalışanlara kişi başı 200 TL değerinde market alışveriş kartı vermiştir. Alışveriş kartları Prime Esas Kazanca dahil edilmeli midir? Edilecekse Brüte...

Binek otomobillerde 2021 gider ve amortisman kısıtlaması nasıl uygulanır?

0
2020 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde, 2. el binek otomobillerin amortisman hesaplamasıyla ilgili bazı sınırlamalar olduğunu okudum. Bu konu hakkında bilgi alabilir miyim? BİNEK OTOMOBİLLER İÇİN...

Tatil gününe denk gelen beyannamelerin bildirim süresi en son ne zamandır?

0
Tatil gününe denk gelen beyannamelerin bildirim süresi en son ne zamandır? VUK süre hesaplaması 18. maddesinde aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. Sürelerin Hesaplanması Madde 18 Vergi kanunlarında yazılı...

Başka bir yerde 4/1-a sigortalı olarak görünen şirket ortakları adına 4/1-b...

0
Vefat eden bir mükellefin işyeri oğlu adına devam edecektir. Burada oğlu başka bir işyerinde SGK’lı olduğu için adına açılan işyerine istinaden bağ kur primi...

Süresinden sonra beyan ettiğimiz SGK bildirgemize ait İPC ve prim borçlarını...

0
1 yıl önce işe başlayan personelin 6111 sayılı teşvikli olduğu durumu sistemlere daha yeni yansımıştır. Önceki sorgulamalarda ve 7252 sorgulamasında çıkmamıştı. Tekrar geriye dönük...