24.7 C
İstanbul
Perşembe, 13 Ağustos 2020 2:06
Ana sayfa Etiketler Tahakkuk

Etiket: tahakkuk

Kolay işverenlik kapsamında sigorta bildirgeleri otomatik olarak mı tahakkuk etmektedir?

0
Yazlık evinde bahçıvan olarak bir işçiyi işe almak istemektedir. 10 günden fazla çalışan ek-9 olarak başlangıç yapmak istiyoruz. SGK’da dosyaları açtıktan sonra her aylık...

Beyannameler damga vergisi ne zaman gider yazılır?

0
Kurumlar Vergisi Mükellefiyiz. KDV, muhtasar beyanname tahakkuklarının üzerindeki damga vergilerini ödeme esnasında mı gidere atmamız gerekiyor yoksa tahakkuk esnasında mı gidere atmamız gerekiyor? Damga...

Ödenmeyen geçici vergiler kurumlar beyannamesinde nasıl beyan edilir?

0
2019 yılına ait, geçici vergi borcu var ise, kurumlar beyannamesi nasıl beyan edilmelidir? Ödenmeyen geçici vergi kurumlar vergisinden indirilmez. Önceden tahakkuk eden geçici vergi...

Vadesinde onaylanan 2020 – Şubat dönemine ait KDV beyannamelerinin vadesi ne...

0
Vadesinde onayladığımız Şubat 2020 dönemine ait KDV beyannamelerin vadesi 26.3.2020 diye çıkmıştı. Ödemesi yine 24.4.2020 de olacak değil mi? Ödeme 24.04.2020 tarihine kadar yapılabilir. Uzatma...

Turizm payı beyannamesini üç aylık dönemde bildirenler ilk beyannamelerini ne zaman...

0
Turizm Payı Beyannamesini üç aylık dönemler hâlinde beyan etme zorunluluğu getirilen mükelleflerin Ekim-Kasım-Aralık/2019 dönemine ilişkin olarak verecekleri ilk beyannamelerini 31.1.2020 günü saat 23.59’a kadar...

Turizm payı beyannamesinde düzeltme beyannamesi verebilecek miyiz?

0
Süresi içinde veya süresinden sonra verilen beyannamenin hatalı ve/veya eksik olduğu hallerde, süresinde veya süresi geçtikten sonra bu hata ve/veya eksiklikleri düzeltici mahiyette elektronik...

Süresinde ödenmeyen turizm payı beyannamesinin takip ve tahsili nasıl yapılacaktır?

0
Turizm Payı Beyannamesi süresi içinde verilmesine rağmen beyannamenin verildiği ayın son günü saat 23.59’a kadar turizm payının ödenmemesi hâlinde turizm payı vergi dairesi tarafından,...

Turizm payı beyannamesinin onaylanması ve tahakkuk fişinin düzenlenmesi nasıl yapılacaktır?

0
Elektronik ortamda gönderilen Turizm Payı Beyannameleri, sistem tarafından ön kontrolü yapıldıktan sonra kabul edilecektir. Turizm Payı Beyannamesinde, turizm payının tahakkuk ettirilmesini engelleyen hata tespit edilmesi...

Bina ve arazi vergilerinde zaman aşımı süresi ne zaman başlar?

0
Bildirim dışı kalan bina ve arazinin vergi ve cezalarında zamanaşımı, bu bina ve arazinin bildirim dışı bırakıldığının idarece öğrenildiği tarihi takip eden yılın başından...

Emlak vergisi değerini değiştiren haller nelerdir?

0
Vergi değerini tadil eden sebepler aşağıda gösterilmiştir: Yeni bina inşa edilmesi (Mevcut binalara ilaveler yapılması veya asansör veya kalorifer tesisleri konulması yeni inşaat hükmündedir.) ...