Ana Sayfa İstatistik 2023 yılında Merkezi Yönetim Bütçe gelirleri yüzde 86,1 oranında artarak 5 trilyon...

  2023 yılında Merkezi Yönetim Bütçe gelirleri yüzde 86,1 oranında artarak 5 trilyon 210 milyar TL, Vergi gelirleri ise yüzde 91,2 oranında artarak 4 trilyon 501 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

  Kümülatif olarak açıklanan verilerin gerçek tahsilat performansını göstermediği dikkate alınarak tahakkuk ve tahsilat oranları cari yıl tahsilat performansı ölçülmeye başlanılmıştır.

  26
  0

  GİB

  DUYURU

  2023 Vergi Gelirleri Tahakkuk Ve Tahsilat Oranlarına İlişkin Basın Açıklaması


  2023 yılında Merkezi Yönetim Bütçe gelirleri yüzde 86,1 oranında artarak 5 trilyon 210 milyar TL,  Vergi gelirleri ise yüzde 91,2 oranında artarak 4 trilyon 501 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

  Böylelikle Bütçe Gelirleri 2023 yılı Bütçesinde öngörülen gerçekleşme tahminlerinin yüzde 5,7 üzerinde gerçekleşmiştir.

  Bütçe sonuçlarının açıklanmasını müteakip bazı yazılı ve görsel medyada vergi gelirleri tahakkuk ve tahsilat oranlarına yönelik eleştiriler yer almıştır.

  Vergi gelirleri tahakkuk ve tahsilat oranları ile ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

  Genel bütçe gelirlerinin tahakkuk ve tahsilat tutarları; geçmiş yıllardan gelen tahakkuklar ile yine geçmiş yıllara ilişkin yapılan tahsilatları da içerecek şekilde kümülatif (birikimli) olarak açıklanmaktadır.

  Bir başka anlatımla, 2023 yılı Genel Bütçe Vergi Gelirleri ile ilgili açıklanan;

  Tahakkuk verileri; geçmiş yıllardan gelen tahakkuk bakiyeleri ile 2023 yılında tahakkuk eden tutarlardan,

  Tahsilat verileri; geçmiş yıllarda tahakkuk eden vergiler ile 2023 yılında tahakkuk eden vergilere karşılık tahsil edilen tutarlardan,

  oluşmaktadır.

  Genel Bütçe vergi gelirlerinin tahakkuk ve tahsilatlarına ilişkin olarak Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğünce son 5 yılda yayımlanan sonuçlara aşağıda yer verilmiştir.

  Yıl

  Kümülatif Tahakkuk

  (bin TL)

  Kümülatif Tahsilat

  (bin TL)

  Tahsilat/Tahakkuk
  ( %)

  2019

  865.737.091

  673.859.718

  77,8

  2020

  1.077.229.193

  833.250.502

  77,4

  2021

  1.498.186.953

  1.164.988.132

  77,8

  2022

  2.895.819.379

  2.353.437.651

  81,3

  2023

  5.375.451.564

  4.500.865.586

  83,7

  Kümülatif olarak açıklanan verilerden hareketle tahakkuk tahsilat oranlarının değerlendirilmesi gerçek performansı göstermemektedir.

  Geçmiş yıllardan tahsil edilememiş olan tahakkuk bakayalarının cari yıl tahakkuklarına eklenmesi suretiyle oluşan kümülatif tahakkuk tutarına karşılık cari yılda yapılan tahsilatların oranlarının yıllar itibarıyla düşmesi kaçınılmaz bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır.

  Şöyle ki,
  Geçmiş yıllardan gelen alacaklar içinde iflas ve benzeri nedenlerle tahsil kabiliyetini yitirmiş alacaklar yer almaktadır. Bu alacaklar zamanaşımına uğramadığı sürece kayıtlarda yer almaya devam etmekte ve doğal olarak tahakkuk tahsilat oranlarını aşağıya çekmektedir.

  İlgili yıl içinde tahakkuk eden bir alacağın tahsilatı yasal nedenlerle izleyen yıllara sirayet edebilmektedir.

  Örneğin,

  KDV’nde yer alan tecil terkin müessesesi nedeniyle ihraç kayıtlı teslimlere ilişkin KDV tahakkuk etmekte tahsilatı ertelenmektedir.

  İhtilaflı alacaklarda yargı mercilerince verilen yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlar alacağın tahsilat işlemlerini durdurmaktadır.

  Yapılandırma Kanunları çerçevesinde ödemelerin 3 yıla (son kanunda 4 yıla) kadar taksitlendirilmesi nedeniyle tahsilatlar izleyen yıllara kaymaktadır.

  Mücbir sebep uygulamaları nedeniyle vergilerin ödeme süreleri ertelendiği takdirde tahakkuk kayıtları olduğu halde tahsilatlar izleyen yılda yapılmaktadır.

  Ödeme zamanları 1 yıldan uzun tayin edilmiş vergiler bulunmaktadır. Veraset ve intikal vergisi 3 yılda 6 eşit taksitte ödenmektedir.

  Bu veriler ışığında, geçmiş yıllardan devreden tahakkuklar dahil toplam vergi tahakkuklarına karşılık yapılan toplam tahsilatın 2022 yılındaki oranı %81,3 olduğu halde, 2023 yılında bu oran 2,4 puan artışla %83,7 olarak gerçekleşmiştir.

  Kümülatif olarak açıklanan verilerin gerçek tahsilat performansını göstermediği dikkate alınarak cari yıl tahsilat performansı ölçülmeye başlanılmıştır.

  Böylece geçmiş yılların tahakkuk ve tahsilatından bağımsız olarak her yıl kendi içinde değerlendirilmekte, her yılın tahakkuku ile bu tahakkuklara karşılık o yıl içinde yapılan tahsilatlar kıyaslanmaktadır.

  Nitekim bu analiz sonucunda aşağıdaki tabloda da gösterildiği üzere son yıllarda vergi gelirlerinin cari yıl tahsilat oranlarının %90’ların üzerinde gerçekleştiği görülmektedir.  

  Yıl

  Tahakkuk

  Devreden Tahakkuklar Arındırılmış

  (milyon TL)

  Tahsilat*

  Geçmiş Yıllar Tahakkuklarına Karşılık Yapılan Tahsilatlar Arındırılmış (milyon TL)

  Tahsilat/

  Tahakkuk
  ( %)

  2019

  697.376

  651.893

  93,5

  2020

  885.352

  809.072

  91,4

  2021

  1.254.208

  1.165.327

  92,9

  2022

  2.562.621

  2.292.537

  89,5

  2023

  4.833.070

  4.479.990

  92,7

  *Red ve iadeler hariç

  Devlet gelirlerini kanunların verdiği yetkiler kapsamında tahsil etmekle görevli Başkanlığımız, mükellef haklarını da gözeterek bütçe gelirlerini etkin şekilde tahsil etmeyi sürdürmektedir.

  Kamuoyuna duyurulur.


  Kaynak: GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  Önceki İçerikMuhatapların tebellüğden imtina ettiği durumda düzenlenecek Tebligat Pusulası
  Sonraki İçerikKDV Tevkifat sınırı 2.000 TL’den 2024 için 6.900 TL’ye yükseltiliyor. 2 No.lu KDV; 21’ine kadar beyan, 23’üne kadar ödenecek

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz