Ana sayfa TTK Şirket Ünvanlarında Türk Alfabesinde Olmayan Harfler Kullanılabilir mi?

  Şirket Ünvanlarında Türk Alfabesinde Olmayan Harfler Kullanılabilir mi?

  11137
  0

  14 Şubat 2014 tarih ve 28913 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ticaret unvanları hakkında tebliğe göre artık Türk alfabesinde bulunmayan W,X,Q gibi harfler şirketin kök unvanında kullanılabiliyor.

  Yeni TTK yürürlüğe girmeden önce yabancı ortağı olan şirketler unvanlarında yabancı harf (Latin harfleri) kullanabiliyordu. Ancak ortakları arasında sadece T.C. vatandaşı olan şirketler kullanamıyordu. Yapılan değişiklikle bu kısıtlama kaldırıldı.

  Artık ortaklarının yerli veya yabancı olmasına bakılmaksızın isteyenler Türk alfabesinde olmayan harfleri kök unvanlarında kullanabilecek.

  Yine önceki uygulamada, sadece T.C. uyruklu vatandaşların ortak olduğu şirketlerde kök unvanında yabancı sözlüklerde karşılığı bulunan sözcükler kullanılamıyordu. (Örneğin White Tarım Ltd.Şti.) ancak yapılan değişiklikle artık ortaklarının yerli veya yabancı olmasına bakılmaksızın kök unvanda yabancı sözcük kullanılabilecek.

  Tebliğ ile yapılan değişiklikler ve yeni uygulama ile ilgili bazı hususlar aşağıda belirtilmiştir.

  1- Ticaret unvanı;
  İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla ticaret unvanı serbestçe belirlenebilir.

  ÖRNEKLER
  –    Blue Sea Denizcilik Ltd.Şti. (Uygun unvan)
     Blue Sea Maritime Ltd.Şti. (Uygun DEĞİL. Sektör ismi Türkçe olmalıdır. “Maritime” yerine “Denizcilik” yazılmalıdır.

  2- Ticaret unvanında yanlış izlenim verecek bilgiler bulunamaz.
  Ticaret unvanında yer alacak ibareler, tacirin kimliği, işletmesinin genişliği, önemi ve finansal durumu hakkında üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte ve gerçeğe aykırı olamaz.

  3- Ticaret unvanında yerel mevzuata, uygulamaya ve değerlere aykırı olamaz.
  (3) Ticaret unvanında yer alan ibareler kamu düzenine, ulusal çıkarlara ve ahlaka aykırı olamaz, kültürel ve tarihi değerleri zedeleyecek şekilde belirlenemez.

  4- Ticaret unvanında bazı kelimeler Bakanlar kurulu iznine tabidir.
  Bir ticaret unvanına “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Milli” kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir.

  Bu ibarelerin Türk Ticaret Kanununun 41 ve 42 nci maddeleri uyarınca ticaret unvanında kullanılması zorunlu olan gerçek kişinin ad veya soy adında yer alması halinde Bakanlar Kurulu kararı aranmaz.

  5- Unvanda en az bir sektör yer almalıdır.
  Anonim ve limited şirketlerin ticaret unvanında işletme konularından en az birinin yer alması zorunludur. İşletme konusunu gösteren ibarelerde kısaltma yapılamaz.

  6- Holding’lerin kuruluşuna dikkat…
  Başlıca amacı başka işletmelere katılmaktan ibaret olacak şekilde kurulacak anonim şirketlerin unvanında “holding” ibaresine yer verilmesi zorunludur.

  7- Unvanda yer isimleri kullanılabilir Ülke ismi için izin gereklidir.
  Ticaret unvanında resmi olarak tanımlanmış yer adları kullanılabilir, ülke adlarının unvanda kullanılabilmesi için ise o ülkenin yetkili makamlarından izin alınması gerekir.

  8- Kamu kurum ve kuruluşlarının adlarının kullanılması yasaktır.
  Kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal ve uluslararası diğer kuruluşların adları ya da bunları tanımlayan kısaltılmış adları ticaret unvanlarında ek olarak kullanılamaz. Ancak bu kurum ve kuruluşların işlettiği işletmeler ile hissedarı oldukları şirketlerin ticaret unvanlarında kendilerinin adları veya kısaltılmış adları kullanılabilir.

  9- Ticaret sicilden kaydı silinen şirketin unvanını başkası 5 yıl sona kullanabilir.
  Ticaret sicilinden silinen bir ticaret unvanı, unvanın silinmesine ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren beş yıl geçmedikçe başka bir tacir adına yeniden tescil edilemez.

  10- Önceden tescil edilen unvanın kullanabilme şartı nedir?

  • Bir ticaret unvanı, Türkiye’nin herhangi bir sicil müdürlüğüne daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olan ek yapılmadan tescil edilemez.
  • Daha önceden tescil edilmiş bir ticaret unvanının, Türk Ticaret Kanununun 46 ncı maddesi kapsamındaki ek ve işletme konusunu gösteren ilk ibaresi aynı olan diğer bir ticaret unvanına ayırt edici bir ek yapılmadan tescil edilemez.

  Örnek-1: “A İnşaat Otomotiv Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” ticaret unvanı daha önce tescil edilmiş ise, “A İnşaat Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” ticaret unvanı ayırt edici ek yapılmadan tescil edilemez.

  • Daha önce tescil edilmiş ticaret unvanının eki ile kendi eki aynı olan, ancak ekten sonra gelen işletme konusunu gösteren ilk ibaresi farklı olan ticaret unvanı, ayırt edici bir ek yapılmadan tescil edilebilir.

  Örnek-2: “B İnşaat Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi” ticaret unvanı daha önce tescil edilmiş ise, “B Turizm İnşaat Sanayi Anonim Şirketi” ticaret unvanı ayırt edici ek yapılmadan tescil edilebilir.

  • Daha önce tescil edilmiş bir ticaret unvanından yalnızca şirket türünü gösteren ibareleri farklı olan diğer bir unvan, ayırt edici ek yapılmadan tescil edilemez.

  Örnek-3: “C Turizm Limited Şirketi” ticaret unvanı daha önce tescil edilmiş ise, “C Turizm Anonim Şirketi” ticaret unvanı ayırt edici ek yapılmadan tescil edilemez.


  Kaynak: 14 Şubat 2014 Tarih ve 28913 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ.
  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BENZER İÇERİKLER


  Şirket Unvan Seçimi Nasıl Yapılmalıdır?

  TTK ‘ya Göre Kollektif Ve Komandit Şirketlerin Ticaret Unvanı Nasıl Olmalıdır?

   

  Ticaret Şirketlerinde Bölünme Nasıl Yapılır?

   

  Limited Şirketlerde Ortak ve Sermaye Yapısı Nasıl Olmalıdır?

  Tasfiye Edilen Kollektif Şirketlerde Ortakların Görev ve Yetkileri Nelerdir?

  Komandit Şirketlerde Şirketi Temsil Etme Yetkisi Kime Aittir?

   

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here