Ana sayfa Vergi Üç Aylık Verilen Muhtasar Beyannamelerinin Aylık Olarak Verilmesi

  Üç Aylık Verilen Muhtasar Beyannamelerinin Aylık Olarak Verilmesi

  4086
  0

  1-  MUHTASAR BEYANNAMELERİNİ 3’ER AYLIK VERENLER TEBLİĞE GÖRE NE ZAMAN BEYANNAME VERECEKLER?
  Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde veren ve işçi çalıştıran mükelleflere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 98, 98/A ve 99 uncu maddelerine istinaden, çalıştırdıkları hizmet erbabının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine ilişkin olarak verecekleri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini aylık dönemler halinde beyan etme zorunluluğu getirilmiştir.

  ***Birinci fıkra kapsamındaki mükellefler (zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak üzere) Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemlerinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri her ay yerine Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarına ilişkin olarak sırasıyla Nisan, Temmuz, Ekim ve izleyen yılın Ocak aylarında verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine dâhil etmek suretiyle beyan edebileceklerdir.

  2- SGKLI ÇALIŞANI OLMAYIP ÜÇ AYLIK MUHTASAR BEYANNAME VERENLER İÇİN TEBLİĞE GÖRE MUHTASAR BEYANNAME NE ZAMAN VERİLİR?
  Muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde vermekle birlikte yanında işçi çalıştırmayan mükellefler ise yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile önceden olduğu gibi üçer aylık dönemler halinde Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 23 üncü günü akşamına kadar vermeye devam edeceklerdir.

  ÖRNEK:
  1- (D) Limited Şirketi 2017 – Temmuz-Eylül döneminde 5 sigortalı çalışan istihdam etmektedir.
  2- (D) Limited Şirketinin çalıştırmış olduğu sigortalılara ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile aylık olarak beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır.

  Yapılacak işlemler:
  1- Bu durumda çalıştırılan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin, 2017 – Temmuz döneminde çalıştırılan işçiler için 23.08.2017 ve 2017 – Ağustos döneminde çalıştırılan işçiler için ise 25.09.2017 tarihlerine kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine dâhil edilmesi gerekmektedir.
  2- Diğer taraftan (D) Limited Şirketi, 2017 – Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde yaptığı vergi kesintileri ile 2017 – Eylül ayına ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini 23.10.2017 tarihine kadar vereceği 2017 – Eylül dönemine ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edecektir.

  3- VERGİ KESİNTİSİ YAPANLAR MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİ HANGİ VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİRLER?
  Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma yükümlülüğü bulunanlar için yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kazanç ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri ödeme veya tahakkukun yapıldığı vergi dairesine beyan ederler.

  4- VUK’A GÖRE VERGİ KESİNTİSİ YAPMAYA MECBUR OLMAYANLAR MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİ HANGİ VERGİ DAİRESİNE BİLDİRMELİDİR?
  Vergi kanunlarına göre yapmış oldukları ödemelerden vergi kesintisi yapmaya mecbur olmayanlar ile vergi kesintisi yapmaya mecbur oldukları halde kesintiye tabi ödemesi bulunmayan ve çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu olanlardan;
  4.1- Kazancı basit usulde vergilendirilenler için gelir vergisi yönünden mükellefiyetinin,
  4.2- Gerçek kişiler için ikametgâhının ve gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu,
  yer vergi dairesidir.

  Kaynak: Resmi Gazete (18.02.2017-29983)

  Tarih: 18 Mart 2016

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here