11.7 C
İstanbul
Cumartesi, 24 Şubat 2024 8:45
Ana Sayfa Etiketler Vergi dairesi

Etiket: vergi dairesi

İş yeri kapatıldığında poşet beyannamesi mükellefiyeti de kapanır?

0
Poşet beyannamesi veren firmamız işyerini kapattı. Bu işyeri kapandığından gekap mükellefiyeti de kapanır mı?

Oto kiralama işi yapacak firma home ofis olarak çalışabilir mi?

0
Hem işyeri hem de ikametgah olarak kullanılan yere ait kira giderinin, söz konusu giderin kurum kazancının elde edilmesiyle doğrudan ve açık illiyet bağının bulunması, faaliyette bulunulan işe ait olduğunun ve işle ilgili olarak kullanıldığının ispat edilmesi şartıyla, işle ilgili gerçek gider tutarı dikkate alınarak,  kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilebilecektir.

Kazançları basit usulde tespit olunan mükelleflerin fatura ve perakende satış fişlerini...

0
 Basit usule tabi mükelleflerin kullandıkları belgeler ve zarflar sadece Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından bastırılmaktadır. Bu mükelleflerin kayıtları ister odalar bünyesinde oluşturulan muhasebe bürolarında tutulsun, ister kendileri tutsun, belgelerini bağlı oldukları oda veya birlikten temin edeceklerdir.

Hasılat Esaslı KDV Uygulamasından Hangi Mükellefler Yararlanır?

0
Gerçek usulde vergilendirme; mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesapladıkları KDV’den, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen KDV ile ithal edilen mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen KDV’nin indirim konusu yapılmak suretiyle beyan edilmesi ve ödenecek KDV çıkması halinde ödenmesidir.

Hangi Mükellefler Hızlandırılmış KDV İade Sisteminden Yararlanabilir?

0
Aşağıdaki şartları taşıyan mükelleflere talep etmeleri ve aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmeleri halinde bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığı (bulunmayan yerlerde Defterdarlık) tarafından “HİS sertifikası” (EK: 21) verilir.

Serbest meslek defteri tutmakta olan bir mükellef ayrıca işletme defteri de...

0
Serbest Meslek Defteri tutmakta olan bir mükellef ayrıca işletme defteri de tutabilir mi?

İade faturası ile düzeltilen mükerrer kesilen faturayı KDV beyannamesinde bildirecek...

0
İade faturası ile düzeltilen mükerrer kesilen faturayı KDV beyannamesinde bildirecek miyiz?

Üniversitelerden yapılan gayrimenkul ve işletme kiraları için stopaj ödenecek mi?

0
üniversiteler, vergi uygulamaları bakımından kamu kurum ve kuruluşları olarak kabul edildiğinden, üniversiteden kiralanan iş yeri için, üniversiteye ödenen kira bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı YAPILMAZ.

Kamu kurumlarından yapılan kiralamalar için stopaj hesaplanır mı?

0
Kamu kurumlarından yapılan kiralamalar için stopaj hesaplanır mı?

Vergiden muaf esnaftan mal ve hizmet alımları karşılığı yapılacak ödemeler üzerinden...

0
Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu  maddesinin son fıkrasında, "Bu muaflığın, 94 üncü madde uyarınca tevkif  suretiyle kesilen vergiye şümulü yoktur." hükmü yer almakta olup, aynı  Kanunun      94 üncü maddesinde, nakden veya hesaben  yaptığı ödemelerden vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar ile tevkifata tabi  tutulacak ödemeler belirtilmiştir.