Ana sayfa YAZARLAR-YENİ Ticari Elektronik İleti Yönetim Sisteminin Kapsamı ve Uygulamaya İlişkin Esasları (Stj. Av....

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sisteminin Kapsamı ve Uygulamaya İlişkin Esasları (Stj. Av. Sezer Emre)

206
0

Stj. Av. Sezer Emre
s.emre@ozgunlaw.com

 


04.01.2020 tarihli Resmi Gazetede  0998 sayısıyla yayınlanan “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Dair Yönetmelik” ile  ticari elektronik ileti yönetim sistemine kayıt zorunluluğunu getirilmiş ve bu sistemin uygulanmasına ilişkin esaslar Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.

Ticari elektronik ileti, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliğinde, telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri olarak tanımlanmıştır.

Yönetmelikte değişiklik yapılmadan önce, ticari elektronik ileti göndermek isteyen, elektronik ticari faaliyetlerde bulunan hizmet sağlayıcıları, ticari elektonik ileti alıcısına ileti gönderebilmek için onayını almakla yükümlüydü ancak alınan onayların kaydedildiği müşterek bir sistem bulunmamaktaydı.

Yapılan değişiklikle beraber hizmet sağlayıcısının onay yükümlülüğünün devam etmesinin yanı sıra, ticari elektronik ileti alıcısına ilişkin onay ve ret bilgilerinin “Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi”  ( https://iys.org.tr/ ) içerisine, hizmet sağlayıcı tarafından, kayıt edilmesi zorunluluğu da getirildi.

Ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişilere getirilen bir başka zorunluluk ise, bu kişilerin, Ticari Elektronik İleti Yönetim sistemine kaydolma zorunluluğudur. Bu sisteme kayıt olmayan hizmet sağlayıcıları ticari elektronik ileti gönderemeyeceklerdir. Gönderdikleri takdirde ise, alıcının şikayeti üzerine, ticari elektronik ileti gönderen kişiye idari yaptırımlar uygulanacaktır.

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi üzerinden onay alınmaması halinde ise, onayın alındığına ilişkin ispat yükümlülüğünün hizmet sağlayıcısına ait olmasıyla beraber, bu onay beyanları, sistem içerisine, 3(üç) iş günü içerisinde hizmet sağlayıcısı tarafından kaydedilmesi gerekli olacak. Aksi takdirde sisteme kaydedilmemiş onaylar geçersiz hale gelecek, hizmet sağlayıcı onayı geçersiz hale gelen kişilere ticari elektronik ileti gönderemeyecektir. Hizmet sağlayıcısı, 3 iş günü içerisinde onay beyanlarını sisteme kaydetmekle yükümlü olduğu gibi ret beyanlarını da 3 iş günü içerisinde sisteme kaydetmekle yükümlüdür.

Onay ve ret işlemlerinin haricinde, yönetmelikle getirilen bir başka yenilik ise, ticari elektronik alıcısının şikayette bulunması hususuna ilişkindir. Geçmiş düzenlemeye göre yönetmeliğe aykırı hallerde, şikayet başvuruları e Devlet Kapısı veya Bakanlığın internet sitesi üzerinden veyahut yazılı olarak şikâyetçinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki il müdürlüğünden yapılmaktaydı. Yapılan değişiklikle beraber artık, mevcut şikayet başvuru yollarına ek olarak, Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi üzerinden de şikayet başvurusu yapılabilecektir.

Hizmet sağlayıcılarının dikkate alması alması gereken bir diğer husus ise, özellikle VERBİS sistemine kişisel verileri işlerken, ticari elektronik iletilere ilişkin onay kayıtlarının, onay geçerliliğinin sona erdiği tarihten itibaren, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtların ise kayıt tarihinden itibaren olmak üzere olan bir yıllık saklama süresi değişiklikle beraber üç yıla çıkarılmıştır.

Hizmet sağlayıcıları tarafından alınmış olan onaylar, 01/06/2020 tarihine kadar hizmet sağlayıcıları tarafından Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemine aktarılmalıdır. Bu sürenin, 01/06/2020 tarihinin, sonunda alıcılara onayların Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemine yüklendiği ve 01/09/2020 tarihine kadar kontrol edilmediği takdirde bu onayların geçerli sayılacağı ile reddetme imkanının Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi üzerinden kullanabileceği bilgisini içeren bir ileti gönderilmelidir. 01/09/2020 tarihine kadar alıcılar kendilerine ticari elektronik ileti gönderilmesini reddetmezse bu tarihten itibaren gönderilen ticari elektronik iletiler onaylı kabul edilecektir. Ancak herhalükarda alıcılar, bu tarihten sonra da, ret beyanında bulunarak ticari elektronik ileti almayı reddebilirler.

Stj. Av. Sezer Emre

s.emre@ozgunlaw.com

 

Kaynakça:

1. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200104-2.htm

2. https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20914&MevzuatIliski=0

3. https://iys.org.tr/

 


Kaynak: Stj. Av. Sezer EMRE- İçerik, Ozgun Law firmasının özel izni ile yayınlanmıştır. 11.02.2020
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here